herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIIk/IV/31/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi o stwierdzenie nieważności w części Uchwały Nr VIIk/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r.