Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie przy ul. Stolarskiej

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Stolarskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, KW nr GD1W/00029881/5, o łącznej powierzchni 3 813 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 517 600,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, nie zostało wpłacone wadium.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Łęgowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 169/2, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 3 965 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 538 250,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, nie zostało wpłacone wadium.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Łęgowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 169/3, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 3 946 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 535 670,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, nie zostało wpłacone wadium.

_______________________________________

 

NIERUCHOMOŚĆ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

 

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie, przy ul. Stolarskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, KW nr GD1W/00029881/5, o łącznej pow. 3 813 m2,

 

cena wywoławcza: 517 600,00 netto

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis: nieruchomość w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowana, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony.

Uzbrojenie: w ul. Stolarskiej znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie: przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 05.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2019 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 51 760,00 .

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 20 marca 2019 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 15 marca 2019 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 22-01-2019 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 04-04-2019 09:18