Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

219/2010 23 listopad 2010

ZARZĄDZENIE NR 219/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia 23 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 

Na podstawie:

-          art. 109 ust.1 pkt. 2 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z  2010 roku  Dz.U. Nr  102 poz. 651). 

Prezydent Miasta Wejherowa

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do udziału wynoszącego 1/8 część w prawie użytkowania wieczystego  nieruchomości  położonej przy  ulicy  Przemysłowej  w Wejherowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, współużytkownik wieczysty Wojciech i Dorota Pranschke:

-          oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 17/19  obr. 6 o pow. 378 m2,  objętej księgą wieczystą Kw nr 87107/0,

będącej przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży  RepA 454418/2010 z dnia  3 listopada 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu  8 listopada 2010 roku.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ notariusza  Leszka Soleckiego  z Kancelarii Notarialnej w  Wejherowie.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

-2-

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 219/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2010 roku w w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

     

       Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/8 część w prawie użytkowania wieczystego działki nr: 17/19 obr.6 o pow. 378 m2. Przedmiotowa działka jest niezabudowana i stanowi podwórze wokół nieruchomości budynkowej ul. Przemysłowa 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 17/2 obr.6.

        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr IIIk/XXXV/379/01 z dnia 18.12.2001 roku (Dz.Urz. Woj.Pomorskiego Nr 13 poz. 267 z dnia 28.02.2002r.), oraz koncepcją zagospodarowania terenu dla celów wydzieleń geodezyjnych, działka nr 17/19 obr.6, przeznaczona jest na uzupełnienie wydzielonej po obrysie nieruchomości budynkowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/2 obr.6, objętej księgą wieczystą KW 34365/0.

         Ustalona między stronami cena sprzedaży udziału wynoszącego 1/8 część w prawie użytkowania wieczystego działki nr 17/19 obr. 6  wynosi 500,00 zł (pięćset), tj. 10,58 zł/m2.

Z uwagi na fakt, że przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku  ul. Przemysłowa 13, wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 17/19 obr.6, umożliwi wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu nr 17/2 obr.6, prawidłowe i racjonalne korzystanie z tego budynku. W związku z powyższym postanawia się nie korzystać z prawa pierwokupu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-12-2010 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2010 12:32