herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Budżetowa - KATALOG -
Uchwała Nr 081/g130/R/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 maja 2012r. ws opinii sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok. 2013-06-03 10:53
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2011 rok 2012-05-28 15:45
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2011 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 2012-05-28 15:44
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2011r. 2012-05-28 15:44
Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku. 2012-05-28 15:43
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo - kwartalna- za III kwartał 2011 r. 2011-10-25 07:46
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo - kwartalna- za II kwartał 2011 r. 2011-07-28 11:32
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo - kwartalna- za I kwartał 2011 r 2011-04-29 09:10
Uchwała nr 137/g130/P/V/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2010r. ws. opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Wejherowa na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2010-12-15 08:27
Uchwała nr 136/g130/F/V/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2010r. ws. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wejherowo na lata: 2011 - 2026 2010-12-15 08:25