herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO"

Wejherowo, 13 czerwca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia, że:

 

  • tut. organ zebrał wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" polegającej na wymianie anten sektorowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacji modułów radiowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz montażu drabinek kablowych" planowanego do realizacji na terenie działki nr 222/2 obręb 16 przy ul. 3. Maja w Wejherowie, wszczętej na wniosek ORANGE Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa reprezentowanej przez Artura Juszkiewicz.

 

 

 

Z całością dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12. Marca 195 pok. 104 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. W terminie do dnia 02.07.2018 r. Strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tacjanna Bielawa 13-06-2018 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2018 15:03