Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

201/2010 25 październik 2010

Zarządzenie Nr 201/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z  dnia  25 października 2010r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w użytkowanie

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.Nr 102, poz. 651 z  2010r. z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr Vk/XXXIX/423/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2009 roku w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza,  co następuje:

 

 

 

§1. Przeznacza się do oddania w użytkowanie część nieruchomości gruntowej o pow. około 52 m2, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 158/40 obr.7, KW 86533/8, położoną w Wejherowie na Placu Grunwaldzkim – wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                       

 

§2.Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

      Miasta Wejherowo, pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195.

 

 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki.

 

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 201/ 2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 25 października  2010r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p

 

Położenie nieruchomości

Nr. działki Obr.

 

KW

Pow. w m2 działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie, sposób

zagospodarowania

nieruchomości

Wysokość opłat z tyt. użytkowania

 

1.

 

 

 

Plac Grunwaldzki

 

 

158/40

obr. 7

 

 

 

86533/8

 

 

 

52

 

Niezabudowana

 

 

 

oddanie w użytkowanie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu „Rodzina Piaśnicka” w Wejherowie -  organizacji pożytku publicznego, w celu wzniesienia Pomnika – Mauzoleum „Bramy Piaśnickiej” 

 

 

 

Nieodpłatnie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2010 14:54