Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

196/2010 18 październik 2010

Zarządzenie Nr 196/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 18 października 2010 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)i art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr IIk/XXXIII/412/98 z dn. 26 maja 1998 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta nr IIIk/II/27/98 z dn. 1 grudnia 1998 r. i Uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr Vk/XXXII/336/2009 z dn. 17 marca 2009 r., w sprawie ustalania zasad zbywania gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych w celu poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych przez nich nieruchomości,

 

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, następujące działki, będące własnością Gminy Miasta Wejherowa:

  • dz. nr 46/6, obr. 15, o pow. 5 m2, KW nr 22235, poł. przy ul. Puckiej w Wejherowie,
  • dz. nr 46/7, obr. 15, o pow. 57 m2, KW nr 22235, poł. przy ul. Puckiej w Wejherowie,

wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość, oznaczoną ewidencyjnie jako dz. nr 52/4, obr. 15, o pow. 20 m2, KW nr 44366, poł. przy ul. Dąbrowskiego 2 w Wejherowie, będącą własnością Gminy Miasta Wejherowa, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału GospodarkiNieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa z dn. 18 października 2010 r.

 

Lp.

Poł. nieruchomości

Nr działki,

obręb

Łączna pow.

Cena

Nr KW

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Aktualizacja opłat

Opis nieruchomości

Termin do składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (art. 34 ustawy z dn. 21 08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

1.

 

ul. Pucka

dz. nr 46/6, obr. 15

5 m2

2 300,00 zł*

KW nr 22235

Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jednostka terytorialnej UM – 1. Działka przeznaczona pod budownictwo usługowo – mieszkalne o śródmiejskim charakterze.

Działka niezabudowana.

01.12.2010 r.

2.

ul. Pucka

dz. nr 46/7, obr. 15

57 m2

24 200,00 zł*

KW nr 22235

Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jednostka terytorialnej UM – 1. Działka przeznaczona pod budownictwo usługowo – mieszkalne o śródmiejskim charakterze.

Działka niezabudowana.

01.12.2010 r.

3.

ul. Dąbrowskiego

dz. nr 52/4, obr. 15

20 m2

Wartość prawa własności nieruchomości

8 600,00 zł.

 

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste (25% wartości nieruchomości + 22% VAT)

 

Następne opłaty roczne, płatne do 31 marca danego roku (jako 1% wartości nieruchomości + 22% VAT)

KW nr 44366

Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jednostka terytorialnej UM – 1. Działka przeznaczona pod budownictwo usługowo – mieszkalne o śródmiejskim charakterze.

 

Oddanie w użytkowanie wieczyste, w udziałach, na rzecz właścicieli lokali, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

art. 77 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Działka zabudowana przybudówką.

01.12.2010 r.

 

* cena podana w wykazie jest ceną netto, do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT ze stawką 22%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 14:49