Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

185/2010 4 październik 2010

Zarządzenie Nr 185/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 4 października 2010 r.

 

            w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania                    w użytkowanie

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) oraz z wykonaniu Uchwały Nr IV k/XIII/156/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23.10.2003 r. w sprawie oddawania nieruchomości niezabudowanych               w nieodpłatne użytkowanie na rzecz „wspólnot mieszkaniowych” na okres 20 lat.

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do oddania w użytkowanie na 20 lat grunt niezabudowany wyszczególniony         w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wejherowa, pl. J. Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 4 października 2010 r.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr. działki obr.

KW

Pow.             w m2              działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tyt. użytkowania

1.

Bukowa 2

173/56

obr. 16

53437

1162

niezabudowana

Do obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej „Bukowa 2”

Nieodpłatnie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2010 10:15