Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

183/2010 4 październik 2010

               ZARZĄDZENIE Nr 183/2010

               Prezydenta Miasta Wejherowa

               z dnia 04 października 2010r.

 

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2, art.30 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3 ust. 2 pkt.3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W celu sprawnego wykonywania prac związanych z przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy powołuję Miejski Zespół Koordynacyjny Akcji Zimowej w Wejherowie w składzie:

 

1.       Przewodniczący

Wojciech Kozłowski, Wiceprezydent Miasta Wejherowa

tel. służb. 677-7006; tel. kom. 0602-641-602

fax. 677-7050;

 

2.       Zastępca Przewodniczącego

Dorota Grochalska, Kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. służb. 677-7105, tel. kom. 0602-103-369

 

Członkowie:

3.       Pełnomocnik Przewodniczącego ds. wykonawstwa

Henryk Skwarło, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

tel. służb. 672-1021, tel. kom. 0604-152-538

        tel. stanowiska kierowania AZ  672-3568 (całą dobę)

 

4.       Pełnomocnik Przewodniczącego ds. organizacyjno-technicznych

Jacek Pisarek,

Komendant Straży Miejskiej

tel. służb. 677-7040, tel. pryw. 676-5413

 

5.       Maciej Milewski

Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. służb. 677-7111, tel. kom. 0602-103-369

 

6.       Leszek Miś

Inspektor Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. służb. 677-7118, tel. kom. 0503-079-102

 

7.       Dorota Majewska

Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Kom.Pow.Policji

tel. służb. 672-9776

 

8.       Czesław Kordel

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji

tel. służb. 572-2930 i 572-2932, tel. kom. 0602-748-214

 

9.       Teresa Kalinowska

Kierownik Obwodu Drogowego GDDKiA w Gdańsku

tel. służb. 672-3113, tel. kom. 0604-715-852

 

10.    Henryk Matea

Kierownik Rejonu Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

tel. służb. 673-2544, tel. kom. 0604-441-367

 

11.    Eugeniusz Kazimierczak

Kierownik Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych

tel. służb.778-0704, tel. kom. 0604-085-302

 

12.    Jacek Lachs

Kierownik Pionu Eksploatacyjnego PKS Wejherowo

tel. służb. 672-2324,

 

§ 2

 

Do dnia 10 października każdego roku Miejski Zespół Koordynacyjny Akcji Zimowej sporządza imienny wykaz swych członków i podejmuje czynności organizacyjne w zakresie przygotowania służb do przeciwdziałania ujemnym skutkom zimy. W oparciu o imienny skład osobowy Zespół opracuje plan powiadamiania.

 

§ 3

 

Ustala się obowiązek corocznego sporządzania do dnia 15 października wykazu dróg i ulic oraz miejsc objętych zimowym utrzymaniem na terenie miasta Wejherowa i zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Wejherowa do realizacji.

 

§ 4

 

Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach i ulicach miasta Wejherowa zarządzanych przez samorząd Gminy Miasta Wejherowa zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

               §5

 

Ustala się zasady klasyfikacji dróg i ulic w mieście do celów standaryzacji zimowego utrzymania zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§6

 

Zespół koordynuje pracami przygotowawczymi do okresu zimowego wszystkich podmiotów i służb lokalizowanych w mieście Wejherowo oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem tych prac w okresie zimowym.

 

§ 7

 

Obsługę biurową Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego Akcji Zimowej sprawuje Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

§ 8

 

Pełną gotowość do pracy w warunkach zimowych należy uzyskać z dniem 1 listopada.

 

§ 9

 

Niniejsze zarządzenie nie obejmuje stanu wyższej konieczności i postępowania w takim przypadku. Zasady i tryb postępowania w zakresie świadczeń na rzecz utrzymania dróg regulują odrębne przepisy.

 

§ 10

 

Traci moc zarządzenie nr 200/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2009r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie.

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 10:13