Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 11/13, obr. 2, KW nr GD1W/00097470/8, o powierzchni 11 851 m2, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych, wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 734 800,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, tj. nie zostało wpłacone wadium.

________________________________________________________

 

NIERUCHOMOŚĆ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 11/13, obr. 2, KW nr GD1W/00097470/8, o powierzchni 11 851 m2, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych, wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną,

 

cena wywoławcza: 734 800,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: działka gruntu w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowana, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, częściowo ogrodzony, w małej części utwardzony płytami betonowymi, wszerz działki przebiega odcinek instalacji wodociągowej, wzdłuż części północnej granicy przebiega odcinek instalacji energetycznej, na przedmiotowej działce oraz w drodze wewnętrznej mogą znajdować się również studnie oraz wpusty będące związane z wewnętrzną kanalizacją deszczową, przez drogę wewnętrzną przebiegają odcinki przyłączy sieci energetycznej, wodociągowej oraz teletechnicznej, na odcinek przyłącza energetycznego przebiegający w dz. nr 10/20 tut. Urząd wyraził zgodę.

Użytkowanie wieczyste: właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Gmina Miasta Wejherowa, prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do 2089-12-05, stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dokonuje się zgodnie z art. 77 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarcze nieruchomościami.

Uzbrojenie: w ul. Budowlanych znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie: przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 07.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.

Zobowiązania nabywcy: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionym terminie, budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem zastosowania kary umownej:

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;

kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 r., o godz. 9.00,

w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 73 480,00 . Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 19 stycznia 2018 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 27-11-2017 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 08-02-2018 08:14