Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/6, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/14, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 432 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 111 000,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 112 110,00 zł, tj. 137 895,30 zł brutto. Nabywcą nieruchomości ustalono Annę i Michała Giese zamieszkałych w Wejherowie.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/8, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/14, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 432 m2, pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 111 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż do licytacji nie dopuszczono żadnego oferenta.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/16, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 857 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/14, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 432 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 124 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż do licytacji nie dopuszczono żadnego oferenta.

__________________________________________________________

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone w niedalekiej odległości od Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy!

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

22/6, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

111 000,00 zł

11 100,00 zł

14 czerwca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. o godz. 9.00

2.

22/8, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

111 000,00 zł

11 100,00 zł

14 czerwca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. o godz. 9.00

3.

22/16, obr. 12

857 m2

GD1W/00006646/9

124 000,00 zł

12 400,00 zł

14 czerwca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: działki gruntu niezabudowane, w kształcie kwadratu, dz. nr 22/16 częściowo pochylona w kierunku północnym, pozostałe działki płaskie, niezagospodarowane, porośnięte trawą, nieogrodzone, na przedmiotowych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze krzewy.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - każda z nieruchomości zostanie sprzedana wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/14, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 432 m2, stanowiącej dojazdową drogę wewnętrzną; ww. udział został już wliczony w cenę wywoławczą; przez dz. nr 22/14 przebiega odcinek sieci gazowej i kanalizacji deszczowej.

Przeznaczenie: przedmiotowe działki położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.11.2012 r., poz. 4569 z późn. zm.), w jednostce terytorialnej T5, gdzie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Na obszarze, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości rozpoczęto procedurę zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe nieruchomości położone będą w projektowanej jednostce terytorialnej terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uzbrojenie: w ulicy Gryfa Pomorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 22/14 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.;

w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub udzielą pełnomocnictwa do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Miasta Wejherowa polegającej na prawie swobodnego dostępu służb do nieruchomości, w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. nr 22/14, obr. 12, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa.

 

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 9 czerwca 2017 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 19-05-2017 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 29-06-2017 09:07