herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za I kwartał 2017 r.

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za I kwartał 2017 r.
       
       
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK 3:2
(po zmianach)
1 2 3 4
I. DOCHODY 190 469 087,00 57 536 398,45 30,21%
1. Dochody bieżące 187 409 517,00 56 515 166,37 30,16%
2. Dochody majątkowe 3 059 570,00 1 021 232,08 33,38%
II. WYDATKI 191 485 445,00 48 769 797,47 25,47%
1. Wydatki bieżące 171 956 577,00 45 386 325,92 26,39%
2. Wydatki majątkowe 19 528 868,00 3 383 471,55 17,33%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) -1 016 358,00 8 766 600,98  
IV. FINANSOWANIE (1-2) 1 016 358,00 11 410 526,50 1122,69%
1. Przychody, z tego: 5 452 465,00 12 144 552,50 222,74%
1.1. kredyty i pożyczki 262 470,00 0,00 0,00
1.2. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00
1.3. wolne środki 5 189 995,00 12 144 552,50 234,00%
2. Rozchody, z tego: 4 436 107,00 734 026,00 16,55%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek 2 936 107,00 734 026,00 25,00%
2.2. wykup obligacji samorządowych 1 500 000,00 0,00 0,00

 

Sporządziła: A. Kiszewska

Wejherowo, 27.04.2017 roku

       
       
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za II kwartał 2017 r.
       
       
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK 3:2
(po zmianach)
1 2 3 4
I. DOCHODY 195 341 764,00 110 999 713,33 56,82%
1. Dochody bieżące 187 908 805,00 106 190 960,25 56,51%
2. Dochody majątkowe 7 432 959,00 4 808 753,08 64,70%
II. WYDATKI 213 363 194,00 99 877 517,53 46,81%
1. Wydatki bieżące 180 817 912,00 90 808 459,00 50,22%
2. Wydatki majątkowe 32 545 282,00 9 069 058,53 27,87%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) -18 021 430,00 11 122 195,80  
IV. FINANSOWANIE (1-2) 18 021 430,00 10 676 500,50 59,24%
1. Przychody, z tego: 22 457 537,00 12 144 552,50 54,08%
1.1. kredyty i pożyczki 12 262 470,00 0,00 0,00
1.2. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00
1.3. wolne środki 10 195 067,00 12 144 552,50 119,12%
2. Rozchody, z tego: 4 436 107,00 1 468 052,00 33,09%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek 2 936 107,00 1 468 052,00 50,00%
2.2. wykup obligacji samorządowych 1 500 000,00 0,00 0,00

 

Sporządziła: A. Kiszewska

Wejherowo, 26.07.2017 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za III kwartał 2017 r.
 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN                 WYKONANIE WSKAŹNIK                3:2
   (po zmianach)
1 2 3 4
I. DOCHODY 203 849 170,00 162 252 295,94 79,59%
1. Dochody bieżące 195 322 165,00 157 166 762,22 80,47%
2. Dochody majątkowe 8 527 005,00 5 085 533,72 59,64%
II. WYDATKI 221 870 600,00 146 743 675,14 66,14%
1. Wydatki bieżące 187 918 272,00 134 578 582,71 71,62%
2. Wydatki majątkowe 33 952 328,00 12 165 092,43 35,83%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) -18 021 430,00 15 508 620,80  
IV. FINANSOWANIE (1-2) 18 021 430,00 9 942 474,50 55,17%
1. Przychody, z tego: 22 457 537,00 12 144 552,50 54,08%
1.1. kredyty i pożyczki 12 262 470,00 0,00 0,00
1.2. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00
1.3. wolne środki 10 195 067,00 12 144 552,50 119,12%
2. Rozchody, z tego: 4 436 107,00 2 202 078,00 49,64%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek 2 936 107,00 2 202 078,00 75,00%
2.2. wykup obligacji samorządowych 1 500 000,00 0,00 0,00

Wejherowo, 27.10.2017r    
Sporządziła: A. Kiszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Trembowski 28-04-2017 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 30-10-2017 11:27