Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Referent ds. technicznych w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO PRACY

Referent ds. technicznych – pełen etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie: min. średnie (mile widziane kierunki: informatyka, elektroenergetyka i telekomunikacja),
  • dobra znajomość zagadnień z zakresu informatyki i sieci komputerowych,
  • znajomość zagadnień prawa budowlanego,
  • znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi,
  • umiejętność obsługi komputera.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • mile widziane uprawnienia budowlane,
  • znajomość programu MS Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • samodzielność, odpowiedzialność,

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:
  • rozliczanie prowadzonych zadań,
  • przygotowywanie inwestycji do realizacji,
  • udział w przygotowywaniu planów remontów,
  • opracowywanie  kosztorysów,
  • wykonywanie przeglądów technicznych,
  • zarządzanie siecią komputerową,
  • obsługa urządzeń komputerowych i systemów operacyjnych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zdobyte uprawnienia,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kwestionariusz osobowy z dodatkowym podaniem informacji, czy:

- była prowadzona działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na       .stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja;

-  kandydat był zatrudniony u pracodawcy samorządowego, a jeśli tak, należy podać jednostkę oraz termin zatrudnienia,

 • własnoręcznie napisane oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

                

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać tylko w formie pisemnej w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 251  z dopiskiem na kopercie:     "Nabór na stanowisko Referent ds. technicznych

Terminie składania ofert: do dnia 18.10.2010 r.

 

Aplikacje dostarczone pocztą poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi do nadawcy. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl /  na stronie internetowej www.wznk.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w  WZNK.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) ze  zm.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

na stanowisko:    referenta ds. technicznych

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan

 

Paweł Lassmann

zamieszkały w Wejherowie

 

Uzasadnienie:

 

Pan Paweł Lassmann spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i posiada odpowiednie przygotowanie do rodzaju wykonywanej pracy. Uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 

 

 

Sekretarz Komisji

 Rekrutacyjnej

 

Janina Dettlaff

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 05-10-2010 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-10-2010 12:27