Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2018 rok 2018-04-25 13:37
dokument Zarządzenie Nr 241/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2018-01-22 16:29
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 240/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. 2018-01-22 16:29
dokument ZARZĄDZENIE nr 239/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.12.2017 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2018 N 2018-01-22 16:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji 2018-01-22 16:24
dokument Zarządzenie Nr 237a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2018-01-22 16:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2018-01-22 16:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-01-22 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-01-22 13:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 234/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-01-17 14:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 233/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2018-01-17 14:19
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 232/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. 2018-01-17 14:18
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 231/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. 2018-01-17 14:16
dokument Zarządzenie Nr 230a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2018-01-17 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2018-01-17 14:14
dokument Zarządzenie nr 229/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia projektu zmiany Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa 2018-01-17 12:26
dokument Zarządzenie Nr 228/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.12.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i ZARZĄDZENIE Nr 228A/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-04-17 13:15
dokument Zarządzenie 227/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018-01-17 12:08
dokument Zarządzenie Nr 226/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2018-01-17 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2018 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2018-01-15 09:20
dokument Zarządzenie Nr 224/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27/istopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2017-12-27 14:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 223/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27/istopada 2017 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-12-27 14:50
dokument Zarządzenie Nr 222/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa N 2018-01-22 13:19
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 221/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2017-12-27 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-12-27 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków za dań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 219a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-12-27 14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 218a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-12-27 14:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 217/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017 roku w .sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru tUt wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-12-27 14:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 216/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru JW wolne stanowisko urzędnicze IV Urzędzie Miejskim IV Wejherowie. 2017-12-27 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-12-27 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-12-27 07:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-12-27 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-12-27 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa" 2017-12-27 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji 2017-12-27 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-12-27 07:46
dokument Zarządzenie Nr 208/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.11.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 91/2017 z dnia 29.05.2017r., Nr 115/2017 z dnia 10.07.2017r., Nr 140/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2017-12-27 07:45
dokument Zarządzenie Nr 206/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-12-27 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/2017 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 205a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-12-27 07:32
dokument Zarządzenie Nr 204 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-12-27 07:26
dokument Zarządzenie Nr 203 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 2017-12-27 07:25
dokument Zarządzenie Nr 202/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-12-27 07:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 200/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-12-21 22:47
dokument Zarządzenie Nr 199/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Wejherowie zasad wydawania posiłków profilaktycznych 2017-12-21 22:54
dokument Zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla szkół i przedszkoli na rok 2017 2017-12-21 22:41
dokument Zarządzenie Nr 197/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku 2017-12-21 22:40
dokument Zarządzenie Nr 196/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-12-21 22:38
dokument ZARZĄDZENlE NR 195/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-12-21 22:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 194/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 paździemika 2017 roku 111 sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury lUtbom lUt wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-12-21 22:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 193/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 października 2017 roku w sprmvie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru IW wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-12-21 22:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-12-21 22:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2017-12-21 22:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2017-12-21 22:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 189/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-12-21 22:12
dokument Zarządzenie Nr 188/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 188a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-12-18 15:55
dokument Zarządzenie Nr 187/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-12-18 15:52
dokument Zarządzenie Nr 186/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2017-12-18 15:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 185/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 października 2017r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie 2017-12-18 15:44
dokument Zarządzenie Nr 184/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11.10.2017 r. w sprawie realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2018 2017-11-22 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022" 2017-10-17 11:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 182/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 październikm 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-10-17 11:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 181/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-10-17 11:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 180/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-10-17 11:31
dokument Zarządzenie Nr 179a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 październilm 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-10-17 11:30
dokument Zarządzenie Nr 179/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-10-17 11:29
dokument Zarządzenie nr 178/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lipca 2008 roku o wprowadzeniu "Instrukcji w sprawie kontroli finansowej w tym przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz zgodności ich z planem finansowym w jednostce - Urzędzie Miejskim w Wejherowie" 2017-10-17 11:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 177 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnego przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administrcyjnego Miasta Wejherowa 2017-10-17 11:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 176/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-10-17 11:03
dokument Zarządzenie Nr 175/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.10.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2017-12-18 15:37
dokument Zarządzenie Nr 174/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 października 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2017-10-17 10:57
dokument Zarządzenie Nr 173/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 156/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2017-10-17 10:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 171/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 października 2017 roku w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa 2017-10-10 09:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2017 roku w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa 2017-10-10 09:00
dokument Zarządzenie Nr 169/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-10-17 10:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 168/201 7 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2017 roku 111 .~prawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury lUtbom lUt wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-10-10 08:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-10-10 08:57
dokument Zarządzenie Nr 166/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2017-10-10 08:55
dokument Zarządzenie Nr 165/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-10-10 08:54
dokument Zarządzenie Nr 164/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-10-10 08:52
dokument Zarządzenie Nr 164a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2017 rolm w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-10-10 08:49
dokument Zarządzenie Nr 163a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok oraz Zarządzenie nr 159B/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lipca 2008 roku o wprowadzeniu "Instrukcji w sprawie kontroli finansowej w tym przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz zgodności ich z planem finansowym w jednostce - Urzędzie Miejskim w Wejherowie" 2017-10-17 10:41
dokument Zarządzenie Nr 163/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-10-10 08:46
dokument Zarządzenie Nr 162/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-10-10 08:44
dokument Zarządzenie Nr 161/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2017-10-10 08:43
dokument Zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu 2017-10-10 08:41
dokument Zarządzenie Nr 159a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-10-10 08:39
dokument Zarządzenie Nr 159/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-10-10 08:38
dokument Zarządzenie Nr 158/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-10-10 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-10-10 08:36
dokument Zarządzenie Nr 156/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.09.2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2017-10-10 08:13
dokument Zarządzenie 155/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.09.2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 251/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.12.2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-10-10 08:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 154/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2017r. w sprawie powołnia Komisji Odbiorowej 2017-09-14 08:08
dokument Zarządzenie Nr 151/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-09-14 08:06
dokument Zarządzenie Nr 150/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-09-14 08:04
dokument Zarządzenie Nr 149/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2017-09-14 08:02
dokument Zarządzenie Nr 148/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z 04.09.2017 dnia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie 2018-08-29 08:22
dokument Zarządzenie Nr 147/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 września 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2017-09-14 07:55
dokument Zarządzenie Nr 146/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-09-14 07:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 144/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 sierpnia 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2017-09-14 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/2017 Prezydenta Miasta Wejherowo z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2018 2017-09-14 07:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 142/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/A/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2017-09-06 08:00
dokument Zarządzenie Nr 141/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2017-09-06 07:58
dokument Zarządzenie Nr 140/2017 r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 2I.08.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 91/2017 z dnia 29.05.2017r., Nr 115/2017 z dnia 10.07.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2017-09-06 07:57
dokument Zarządzenie nr 139/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.08.2017r. w sprawie procedury realizacji i rozliczania Projektu: ?Klub Integracji Społecznej Śródmieście? realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Aktywna Integracja, działania 6.1 Aktywna Integracja, poddzialania 6.1.1 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa - mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 2017-09-06 07:55
dokument Zarządzenie nr 138/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.08.2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa przy realizacji projektu ?Klub Integracji Społecznej Śródmieście? realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, działania 6.1 Aktywna Integracja, poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 2017-09-06 07:41
dokument Zarządzenie Nr 137a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-09-06 07:39
dokument Zarządzenie Nr 137/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-09-06 07:40
dokument Zarządzenie nr 136/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania terminu i miejsc przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim oraz ustalenia wzoru ankiety konsultacyjnej i sposobu postępowania z wypełnionymi ankietami 2017-08-25 12:37
dokument Zarządzenie Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2017-08-25 12:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 134/ 2017 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2017-08-25 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-08-25 12:33
dokument Zarządzenie Nr 132/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 07.08.2017r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-08-25 12:30
dokument Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 sierpnia 2017 roku o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2018-05-21 10:51
dokument Zarządzenie Nr 130/2017r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 07.08.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 131 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.07.2015 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 88/2017 z dnia 22.05.2017r., w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne. 2017-10-25 14:39
dokument Zarządzenie Nr 129/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-08-10 08:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 128/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-08-10 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 127 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-08-10 08:41
dokument Zarządzenie Nr 126/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 lipca 2017 roku o wykonywaniu uchwały Nr Vllk/:XXXIV/38112017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 rolm w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa. 2017-08-10 08:38
dokument Zarządzenie Nr 125A /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 271ipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-10-25 14:28
dokument Zarządzenie Nr 125/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa 2017-08-10 08:30
dokument Zarządzenie Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-08-02 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-08-02 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-08-02 09:17
dokument Zarządzenie Nr 121a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-08-02 09:15
dokument Zarządzenie Nr 121/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-08-02 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/2017 PREZYDENTA MIAST A WEJHEROWA z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" 2017-08-02 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2017 PREZYDENTA MIAST A WEJHEROWA z dnia 14ipca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" 2017-08-02 09:12
dokument Zarządzenie Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2017-08-02 09:10
dokument Zarządzenie Nr 117/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA 10.07.2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia 2017-07-19 15:04
dokument Zarządzenie Nr 116/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10.07.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-08-10 08:28
dokument Zarządzenie Nr 115/2017r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10.07.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2017r., zmienionego Zarządzeniem Nr 9112017 z dnia 29.05.2017r., w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2017-07-19 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-07-19 15:01
dokument Zarządzenie Nr 113/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2017-07-19 15:00
dokument Zarządzenie Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum Nr l im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wejherowie 2017-07-19 14:54
dokument Zarządzenie Nr 110/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10.07.2017 r. w sprawie sprostowania załącznika nr l i nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa nr 108/2017 z dnia 28.06.2017 roku w sprawie głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa w roku 2017 2017-07-19 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.07.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 98/2017 z dnia 05.06.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-07-19 14:51
dokument Zarządzenie Nr 108/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28.06.2017 r. w sprawie glosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa w roku 2017 2017-07-19 14:50
dokument Zarządzenie Nr 107a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-06-30 13:24
dokument Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-06-30 13:24
dokument Zarządzenie Nr 105/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-06-30 13:21
dokument Zarządzenie Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży 2017-06-30 13:20
dokument Zarządzenie Nr 103/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.06.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-07-19 14:48
dokument Zarządzenie nr 102/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.06.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta do reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa przy realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej Śródmieście" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, działania 6.1 Aktywna Integracja, poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa -mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 2017-07-19 14:46
dokument Zarządzenie nr 100/2017 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 19.06.2017 r. w sprawie procedury realizacji i rozliczania Projektu: "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja, działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne-wsparcie dotacyjne, poddziałania 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta- mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 2017-07-19 14:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 99B/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia12 czerwca2017 roku 1v sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru m1 wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2017-06-30 13:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 99A/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury mtboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-06-30 13:16
dokument Zarządzenie Nr 99/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2017-06-30 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-06-30 13:13
dokument Zarządzenie Nr 97/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2017-06-30 13:12
dokument Zarządzenie Nr 96/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-06-30 13:09
dokument Zarządzenie nr 95/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 05.06.2017 r. w sprawie procedury realizacji i rozliczania Projektu 2017-06-13 12:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 94/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-06-13 12:34
dokument Zarządzenie Nr 93a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-06-13 12:33
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-06-13 12:31
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2017-06-13 12:29
dokument Zarządzenie Nr 91/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 29.05.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 40/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2017-06-13 12:27
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-06-13 12:25
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 89/2017 z dnia 22 maja 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2017-06-13 12:23
dokument Zarządzenie Nr 88/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.05.2017 o zmianie Zarządzenia Nr 131 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne 2017-06-13 12:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 87/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-06-13 12:20
dokument Zarządzenie Nr 86A /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-06-13 12:18
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-06-13 12:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-06-30 13:04
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 84/2017 z dnia 15 maja 2017 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2017-06-13 12:15
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.03.2017r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa stanowiącego załącznik do uchwały nr Vllk/111114/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. 2017-05-18 11:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-05-18 11:13
dokument Zarządzenie Nr 81a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-05-18 11:06
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-05-18 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 80 /2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu pn.: "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" 2017-05-18 11:04
dokument Zarządzenie Nr 79 /2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016 2017-05-18 10:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78/2017 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 maj 2017 r. w sprawie zmian w składzie Miejskego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-05-18 10:51
dokument ZARZĄDZENIE nr 77/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na lata 2017 - 2019 2020-04-09 08:05
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 maja 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2017-05-18 10:46
dokument Zarządzenie Nr 75a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-05-18 10:45
dokument Zarządzenie Nr 75 /2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-05-18 10:43
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2017 rolm w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-05-18 10:37
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie 2017-05-18 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "FORNITEX" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wejherowie. 2017-05-18 10:32
dokument Zarządzenie NR 71a/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24.04.2017 r . w sprawie procedury realizacji i rozliczania Projektu: "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9. Mobilność , działania 9.1. Transport miejski, poddziałania 9.1.1. Transport miejski- mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 2017-05-18 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022" 2017-05-18 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-05-18 10:21
dokument ZARZĄDZENIE 68/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia 2017-06-13 12:43
dokument Zarządzenie 67/2017 10 kwietnia 2017 roku PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-05-18 10:19
dokument Zarządzenie Nr 66a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-05-08 15:40
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-05-08 15:40
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-08 15:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 06.03.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-05-08 15:36
dokument Zarządzenie Nr 63a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-05-08 15:35
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-05-08 15:34
dokument ZARZĄDZENIE 62/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 marzec 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia 2017-06-13 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27.03.2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wejherowa" 2017-05-08 15:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-05-08 15:28
dokument Zarządzenie Nr 59 / 2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie 2017-05-08 15:27
dokument Zarządzenie Nr 58a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-05-08 15:26
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-05-08 15:25
dokument Zarządzeme Nr 57/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.03.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowani u uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2017-06-13 12:45
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2017-10-25 14:35
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. oraz Zarządzenie Nr 55a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-10-25 14:27
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-05-08 16:34
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.03.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia 2017-05-08 15:53
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-05-08 15:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.03.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2017-06-30 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-05-08 15:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-05-08 15:42
dokument ZARZĄDZENIE NR. 48/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 06.03.2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr.53/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 2017-04-07 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2017 z dnia 06.02.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-04-07 10:50
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 | oraz | Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok. 2017-04-07 10:50
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.03.2017 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa stanowiącego załącznik do uchwały nr VIik/III/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. 2017-04-07 10:50
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 oraz Zarządzenie Nr 44a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok Zarządzenie Nr 44a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-10-25 14:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2017-04-07 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczącego powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Poprmva dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej. 2017-06-30 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ?Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej". 2017-04-07 10:50
dokument Zarządzenie Nr 40/2017r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20.02.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 stycznia 2016r. zmienionego Zarządzeniem Nr 54/2016 z dnia 29 lutego 2016r.; Nr 140/2016 z dnia 06 czerwca 2016r.; Nr 217/2016 z dnia 05 września 2016r.; Nr 26/2017 z dnia 06.02.2017r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2017-04-07 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-04-07 10:50
dokument ZARZĄDZĘNIE NR 38/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2017 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 318/2016 z dnia 31.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-04-07 10:50
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13.02.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-04-07 10:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-02-20 11:17
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia 2017-06-30 12:58
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2017-02-20 11:14
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego 2017-02-20 11:12
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego 2017-02-20 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia cennika na sprzedaż drewna pochodzącego z zasobów zieleni miejskiej Gminy Miasta Wejherowa w 2017 roku 2017-02-20 11:09
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na partnerów do udziału w realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" z obszaru rewitalizacji. Konkurs dotyczył wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych 2017-02-14 12:57
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.02.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej Śródmieście" w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa - mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-02-14 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-02-20 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-02-20 11:05
dokument Zarządzenie Nr 26/2017r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 06.02.2017r. o zmianie Zarządzenia Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 stycznia 2016r. zmienionego Zarządzeniem Nr 54/2016 z dnia 29 lutego 2016r.; Nr 140/2016 z dnia 06 czerwca 2016r.; N4 217/2016 z dnia 06 września 2016r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2017-02-20 11:03
dokument Zarządzenie Nr 25a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-02-20 11:01
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 lutego 2017 rolm w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 2017-02-20 10:59
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-02-20 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.01.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1312017 Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczącego zatwierdzenia "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r." 2017-10-25 14:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-02-20 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2017 roku W SPRA WIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOST ALA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PURLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIAST A WEJHEROWA W 2017 ROKU 2017-02-03 15:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 2017-02-03 15:24
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2017-02-03 15:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-02-03 15:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-02-03 15:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie "Płanu działania" i "Planu sprawdzeń" Administratora Bezpieczeństwa Informacji na 2017 rok 2017-02-03 14:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2017-02-03 14:26
dokument Zarządzenie 14/2017 1 stycznia 2017 roku PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2017-06-30 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 2017-01-20 12:41
dokument Zarządzenie Nr 12a/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-01-20 12:35
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa rok 2017 2017-01-20 12:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2017 r. 2017-01-20 12:33
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2017 2017-01-20 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2017-01-20 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.01.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2017-01-20 12:27
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.01.2017 roku w sprawie otwartego konkursu na partnerów do udziału w realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" z obszaru rewitalizacji. Konkurs dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych 2017-01-23 09:03
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.01.2017 roku w sprawie otwartego naboru partnerów na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej Śródmieście" w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa - mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-01-11 14:47
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 stycznia 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia 2017-01-23 15:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 stycznia 2017 roku w spmwie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru lut wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2017-01-20 12:23
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-01-20 12:23
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 stycznia 20 17 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2017-01-20 12:19
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 stycznia 20 17 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2017 rok 2017-07-24 13:09