herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o uzupełnieniu decyzji Starosty Wejherowskiego Nr AB.6745.I.2.2016.19D z dnia 10.11.2016r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych jako zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej"