herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/296/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Ruchu Społecznego Wejherowianie z siedzibą w Wejherowie 2016-10-24 13:45
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/295/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/183/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2016-10-24 13:32
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/294/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych 2016-10-24 13:24
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/293/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia dotacji celowej dla mieszkańców Wejherowa pozyskanej przez Gminę Miasta Wejherowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznaczonej na realizację zadania pn. "Czyste powietrze Gminy Miasta Wejherowa Wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne" (edycja 2016) 2016-10-24 13:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/292/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XIX/230/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie 2016-10-24 13:42
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/291/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2016-10-24 13:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/290/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2016-10-24 13:39
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/289/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/269/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2016-10-24 13:36
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/288/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-10-24 13:11
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVI/287/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-10-24 13:35