herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Ofiar Piaśnicy"