Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

                                                

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

       W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

 

 

Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa -  Uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 32)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

 

§ 1

W okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta Wejherowa.

§ 2

Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:

  • zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
  • pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
  • urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.

§ 3

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

§ 4

1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

§ 5

1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 3 października do 10 października 2016 r. i pozostawić do dnia 25 października 2016 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 26 października do 31 października 2016 r. należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe gryzonie.

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.

 

 

§ 6

Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami o wykroczeniach.

§ 7

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

 

                                                                                              PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

                                                                                             

                                                                                                   KRZYSZTOF HILDEBRANDT

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-09-2016 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-09-2016 12:06