Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] INSPEKTOR ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 4/2010

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształceniewyższe,
 3. specjalność : ekonomia, lub prawo lub  administracja lub rachunkowość,
 4. 5 letni staż pracy zawodowej (mile widziane doświadczenie w administracji rządowej lub samorządowej),
 5. umiejętności zawodowe: umiejętność konstruktywnego, analitycznego i logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 6. wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym u ustawy o  pracownikach samorządowych,
 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 8. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 2.Wymagania dodatkowe:

 • znajomość struktury samorządu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

  3.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

      Prowadzenie spraw w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 

     oraz w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta.

 

4.  Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany  będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii   lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ”w terminie do dnia  17 września 2010 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wejherowo, dnia 01 października 2010 r0ku

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  wolne samodzielne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. kontroli wewnętrznej

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani  

Anna SZPET-SZUMIGAJ

zamieszkała  w  Wejherowie.

Uzasadnienie:  Pani Anna Szpet-Szumigaj uzyskała największą liczbę punktów oraz posiada kwalifikacje i predyspozycje  gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

 

                              

                                                               PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

                                                         Krzysztof Hildebrandt

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-09-2010 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 05-10-2010 12:06