Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

141/2010 19 lipiec 2010

 

ZARZĄDZENIE    NR 141/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia  19 lipca  2010 r.

 

w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Na podstawie:

-          art. 109 ust.1 pkt. 2 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr  102 poz. 651) 

Prezydent Miasta Wejherowa

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości  położonej przy  ulicy  Przemysłowej  w Wejherowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa użytkownik wieczysty Danuta Mirosława Gębarowska:

-         oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 17/18 obr. 6 o pow. 66 m2,  objętej księgą wieczystą Kw nr 81118/8

będącej przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży RepA 5728/2010 z dnia  7 lipca 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu  13 lipca 2010 roku.

 

 

§ 2.

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ notariusza  Henryka Mizaka  z Kancelarii Notarialnej w  Wejherowie.

 

 

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 141/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 

 

             Przedmiotem sprzedaży jest  prawo użytkowania wieczystego działki nr 17/18  o pow. 66 m2 obr. 6.  Przedmiotowa działka jest niezabudowana.

        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr IIIk/XXXV/379/01 z dnia 18.12.2001r. (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 13 poz. 267 z dnia 28.02.2002r.), oraz koncepcją zagospodarowania działki nr 17/10 obr. 6, działka nr 17/18 przeznaczona jest na poszerzenie pasa drogowego ulicy Przemysłowej, pod  zatokę autobusową. Uchwałą nr XII/128/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 marca 2000 roku, ulica Przemysłowa została zaliczona do kategorii dróg powiatowych Powiatu Wejherowskiego. Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 17/18 obr.6 obszaru 66 m2 następuje na rzecz Powiatu Wejherowskiego, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi publicznej.

               Ustalona  między stronami cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 17/18 obr. 6  wynosi   4.950,00 zł  brutto ( 75 zł/m2).

W związku z powyższym, że nabycie następuje do zasobu Powiatu Wejherowskiego, pod poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg powiatowych,  postanawia się nie korzystać z ustawowego prawa pierwokupu.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 13-08-2010 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 13-08-2010 13:37