Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

134/2010 12 lipiec 2010

Zarządzenie Nr 134/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 12 lipca 2010 roku

 

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa

 

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Prezydent Miasta Wejherowa

 

zarządza, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa
do zorganizowania systemu kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

§ 2.

Kierownicy jednostek organizacyjnych corocznie do dnia 15 lutego przedkładają Prezydentowi Miasta pisemne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w którym przedstawiają czy :

1.      działania jednostek pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce ( procedurami ) oraz ze standardami kontroli zarządczej,

2.      zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,

3.      plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiągane,

4.      dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie czy na zewnątrz, są dokładne, wiarygodne i aktualne,

5.      zasoby organizacji są dostatecznie zabezpieczone i nadzorowane,

6.      ryzyka związane z realizacją zadań są na bieżąco identyfikowane i monitorowane.

§ 3.

Prezydent Miasta upoważnia audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie do oceny systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4.

Prezydent Miasta Wejherowa w ramach nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy przeprowadza kontrolę ich funkcjonowania.

Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego na podstawie imiennego upoważnienia, w którym określono zakres i termin kontroli.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa.

 

§ 6.

Nadzór w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa nad realizacją kontroli zarządczej w Gminie Miasta Wejherowa sprawuje Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

Uzasadnienie:

W świetle art. 69 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Gminie Miasta Wejherowa odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Wejherowa. W celu wypełniania obowiązku wynikającego z ustawy zasadnym jest wprowadzenie zasad informowania Prezydenta Miasta o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 13-08-2010 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-08-2010 13:10