Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

133/2010 12 lipiec 2010

Zarządzenie Nr 133/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 12 lipca 2010 roku

 

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Prezydent Miasta Wejherowa

 

zarządza, co następuje:

§ 1

 

Kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim w Wejherowie realizowana jest poprzez stosowanie regulacji zawartych w przepisach wewnętrznych Urzędu, a w szczególności:

Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Regulaminie przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,

Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Procedurze zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Wejherowie,

Szczegółowym sposobie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Kodeksie etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Instrukcji w sprawie postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Polityce bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Zarządzeniu w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w sprawie wydatków strukturalnych,

Instrukcji przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Zarządzeniu w sprawie ustalenia zasad drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Zarządzeniu w sprawie instrukcji o szczególnych zasadach gromadzenia, badania i pobierania środków publicznych z dochodów z tytułu podatków i opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Wykazie osób uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie do otrzymywania i podpisywania faktur,

Instrukcji procedury kontroli wydatków, w tym ich zgodności z planem finansowym oraz zasad wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Szczegółowych zasadach rachunkowości oraz planów kont budżetu Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów Urzędu Miejskiego w Wejherowie,

Instrukcji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie,

Zasadach planowania i wydatkowania środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wejherowie,

Regulaminie Komendy Straży Miejskiej w Wejherowie.

Zasadach przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulaminie nagród Prezydenta Miasta Wejherowa.

 

§ 2

 

Przepisy wewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Wejherowie wymienione w § 1 podlegają bieżącej aktualizacji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych oraz samodzielnym stanowiskom ds. planowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4

Nadzór w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie sprawuje Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 68 i art. 69 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Wejherowa będący kierownikiem Urzędu Miejskiego w Wejherowie jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na poziomie Urzędu. Zbiór przepisów wewnętrznych wymienionych w zarządzeniu, stosowanych w praktyce i bieżąco aktualizowanych zapewniają realizację celów i zadań Urzędu zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 13-08-2010 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-08-2010 13:09