Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

112/2010 14 czerwiec 2010

Zarządzenie Nr 112/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 14 czerwca 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr Vk/XLII/474/2010, z dn. 26 stycznia 2010 r., w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa,

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych nieruchomości gruntowe, oznaczone ewidencyjnie jako:

  • dz. nr 323/59, obr. 10, o pow. 566 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 323/61, obr. 10, o pow. 583 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 323/62, obr. 10, o pow. 732 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,
  • dz. nr 323/63, obr. 10, o pow. 732 m2, objęta księgą wieczystą KW nr 46583 Sądu Rejonowego w Wejherowie, poł. przy ul. Stefczyka w Wejherowie, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60 (KW nr 46583), o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

 

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz przy ul. 12 Marca 195.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Bogdan Tokłowicz

 

Z-ca Prezydenta Miasta wejherowa


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa z dn. 14 czerwca 2010 r.

 

Lp.

Poł. nieruchomości

Nr działki,

obręb

Łączna pow.

Cena*

Nr KW

Przeznaczenie, sposób zagospodarowania

Opis nieruchomości

Termin do składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (art. 34 ustawy z dn. 21 08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

1.

 

ul. Stefczyka

dz. nr 323/59, obr. 10, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60, o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

566 m2

116 030,00 zł

KW nr 46583

Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jednostka terytorialnej T4. Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Działka nieogrodzona, niezabudowana.

28.07.2010 r.

2.

ul. Stefczyka

dz. nr 323/61, obr. 10, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60, o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

583 m2

118 932,00 zł

KW nr 46583

Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jednostka terytorialnej T4. Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Działka nieogrodzona, niezabudowana.

28.07.2010 r.

3.

ul. Stefczyka

dz. nr 323/62, obr. 10, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60, o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

732 m2

150 060,00 zł

KW nr 46583

Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jednostka terytorialnej T4. Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Działka nieogrodzona, niezabudowana.

28.07.2010 r.

4.

ul. Stefczyka

dz. nr 323/63, obr. 10, wraz z udziałem 1/8 części w prawie własności dz. nr 323/60, o pow. 653 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

732 m2

150 060,00 zł

KW nr 46583

Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jednostka terytorialnej T4. Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Działka nieogrodzona, niezabudowana.

28.07.2010 r.

 

* cena podana w wykazie jest ceną netto, do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT ze stawką 22%

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-07-2010 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2010 11:20