Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

109/2010 7 czerwiec 2010

 

ZARZĄDZENIE    NR 109/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia  7 czerwca  2010 r.

 

w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Na podstawie:

-          art. 109 ust.1 pkt. 2 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr  261 poz. 2603  z późn.  zm.)

Prezydent Miasta Wejherowa

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości  położonej przy  ulicy  Przemysłowej  w Wejherowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa użytkownik wieczysty Anna i Grzegorz Maciejewscy:

-         oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 46/15  obr. 2 o pow. 823 m2,  objętej księgą wieczystą Kw nr 81791/9

-         oraz udziału wynoszącego  1/24  części w prawie użytkowania wieczystego działki  nr 46/12 obr. 2 o pow. 5733 m2,  objętej księga wieczystą Kw nr 81792/6,

będących przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży RepA 4430/2010 z dnia  27 maja 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu  31 maja 2010 r.

 

 

§ 2.

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ notariusza  Henryka Mizaka  z Kancelarii Notarialnej w  Wejherowie.

 

 

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 109/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 

 

             Przedmiotem sprzedaży jest  prawo użytkowania wieczystego działki nr 46/15  o pow. 823 m2 obr. 2 oraz udział wynoszący 1/24 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 46/12 obr. 2  obszaru 5733 m2. Przedmiotowe działki są niezabudowane.

        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Wejherowa nr IIIk/XXXV/379/01 z dnia 18.12.2001r. (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 13 poz. 267 z dnia 28.02.2002r.), oraz koncepcją zagospodarowania działki nr 46/2 obr. 2, nowowydzielone działki przeznaczone są pod obiekty – budynki magazynowe połączone z działalnością produkcyjną lub usługową. Nie przewiduje się zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nr 46/12  stanowi drogę wewnętrzną i zapewnia dostęp do drogi publicznej.

      Nabywca oświadczył, że  przedmiotowa nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby statutowe prowadzonej przez niego działalności gospodarczej pod firmą PLUS AUTO TOMASZEWSKI ANDRZEJ z siedzibą w Orlu.   

         Ustalona  między stronami cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 46/15 obr. 2  oraz  udziału 1/24 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 46/12 obr. 2  wynosi   130.527,80,- zł  brutto ( 122,91 zł/m2).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 roku na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym  postanawia się nie korzystać z ustawowego prawa pierwokupu.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-07-2010 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2010 10:38