herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Kolegium Prezydenta Miasta

Działalność Kolegium Prezydenta Miasta.
 
1. Posiedzenia Kolegium odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 10.00, w wyjątkowych przypadkach w innym terminie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta.
2. W kolegium udział biorą: Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Skarbnik Miasta, Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego oraz Kierownicy innych Wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy przygotowują i omawiają rozpatrywane na Kolegium sprawy.
3. W każdej sprawie Prezydent podejmuje decyzję indywidualnie i jednoosobowo.
4. Z posiedzeń Kolegium sporządzane są protokoły, które sporządza pracownik Urzędu wyznaczony przez Prezydenta Miasta.
5. Podjęte na posiedzeniu Kolegium rozstrzygnięcie jest podstawą dla pracowników Urzędu właściwych rzeczowo dla rozpatrywanej sprawy, do bezzwłocznego załatwienia dalszego toku sprawy. W tym względzie nie jest konieczne oczekiwanie na formalne zatwierdzenie protokołu na następnym posiedzeniu Kolegium.
6. Jawność działania organów Gminy obejmuje m.in. prawo obywateli do uzyskiwania dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń Kolegium.
7. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Statut gminny (art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym). W myśli Statutu Gminy Miasta Wejherowa (§17) dokumenty o których mowa wyżej "udostępniane są na pisemny wniosek złożony Prezydentowi Miasta. Osoba, której udostępnione zostały dokumenty może z nich sporządzać notatki.
8. Protokoły mogą zawierać dane osobowe, a także inne informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną. Z tego względu nie są one w tym zakresie udostępniane zainteresowanym osobom.
9. Dokumenty (...) o ograniczonej jawności udostępniane są za pośrednictwem Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, po zabezpieczeniu tych fragmentów, których ujawnienie ograniczają ustawy".
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-01-2010 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 25-03-2015 11:22