Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ochrona Powietrza

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa związane jest z tzw. "NISKĄ EMISJĄ", czyli emisją zanieczyszczeń wydobywających się do powietrza atmosferycznego ze źródeł na niskich wysokościach (poniżej 40 m). Jest to emisja związana z działalnością człowieka, głównie przez takie źródła jak piece domowe pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych, w których ma miejsce spalanie odpadów lub spalanie złej jakości węgla.

Wdychając zanieczyszczenia powietrza, każdy z nas jest narażony na choroby i inne dolegliwości. Osłabiony organizm jest bardziej podatny na choroby wirusowe i bakteryjne.

W 2014 r. na stacji w Wejherowie (Plac Jakuba Wejhera) badano pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren. Zarówno poziom dopuszczalny pyłu PM10 (podobnie jak w roku poprzednim) jak i docelowy benzo(a)pirenu zostały przekroczone.

Zanieczyszczenia te są bardzo ściśle ze sobą powiązane. W jednym i w drugim przypadku główną przyczyną zanieczyszczania nimi powietrza jest spalanie paliw stałych (węgla, drewna) w paleniskach domowych, często przestarzałych podłączonych do niskich kominów, w których temperatura spalania jest zbyt mała, co prowadzi do niepełnego przebiegu procesu, powodując emisję sadzy oraz zawartych w niej chemicznych związków organicznych (m.in. benzo(a)pirenu). Wysokie stężenie benzo(a)pirenu, podobnie jak w przypadku pyłów, odnotowywane są w okresie grzewczym - latem poziomy ich spadać mogą w okolice zera.

 

Wyniki pomiaru pyłu PM10 w 2014 roku (wg najwyższych stężeń) na stacji w Wejherowie

 

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Śr. roczna μg/m3

 

max. 24h μg/m3

Częstotliwość przekroczeń 24h

   KLASA

Wejherowo,

Plac J. Wejhera

manualny

36

174

56

C

Norma: roczne stężenie – 40μg/m3, 24h stężenie – 50 μg/m3, częstotliwość przekroczeń 35 razy/rok

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim 2014

 

 

Wyniki pomiaru benzo(a)pirenu w PM10 w 2014 roku na stacji w Wejherowie

Stacja pomiarowa

Rodzaju pomiaru

Stężenie średniorocznego(ng/m3)

Wejherowo, Plac J. Wejhera

manualny

6

Norma 1 ng/m3

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim 2014

 

Według rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2015 jakość powietrza w mieście Wejherowo w roku 2015 poprawiła się w zakresie zanieczyszczenia PM10. Średnioroczne stężenie PM10 w 2015 r. wyniosło 28μg/m3, ilość przekroczeń wartości 50 μg/m3 wyniosła 34 (dopuszczalna norma to 35 razy).

W zakresie zanieczyszczenia PM10 osiągnięto klasę A (poziom stężeń zanieczyszczenia nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego). Benzo(a)piren utrzymuje się na tym samym poziomie, co w roku 2014 – 6 ng/m3 (>1ng/m3 – powyżej poziomu docelowego, klasa C).

 

Wyniki pomiaru pyłu PM10 w 2015 roku na stacji w Wejherowie

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Śr. roczna μg/m3

max. 24h μg/m3

Częstotliwość przekroczeń 24h

 KLASA

Wejherowo,

 Plac J. Wejhera

manualny

28

159

34

A

Norma: roczne stężenie – 40μg/m3, 24h stężenie – 50 μg/m3, częstotliwość przekroczeń 35 razy/rok

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za 2015 rok

 

Wyniki pomiaru benzo(a)pirenu w PM10 w 2015 roku na stacji w Wejherowie

Stacja pomiarowa

Rodzaj pomiaru

Stężenie średnioroczne (ng/m3)

Wejherowo, Plac J. Wejhera

manualny

6

Norma 1 ng/m3

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za 2015 rok

 

Pyły zawieszone PM10 składają się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.

Benzo(a)piren (B(a)P) to organiczny związek, który jest składnikiem zanieczyszczeń powietrza (występuje w pyle zawieszonym PM10). Charakteryzuje się dużą toksycznością przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

 

Skutki zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia: nawracające bóle głowy, podrażnienia śluzówek oraz błon śluzowych, uciążliwe alergie oraz zmiany skórne, zaburzenia czynności i zwiększona zachorowalność na schorzenia układu oddechowego (kaszel i trudności z oddychaniem, astma, katar sienny), pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia (nadciśnienie, zawał), uszkodzenia wątroby, zwiększone ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, niedotlenienie organizmu,  bezpłodność – zaburzenia hormonalne, problem z płodnością i utrzymaniem ciąży, choroby układu nerwowego, mutacje DNA, uszkodzenia szpiku kostnego.   

 

Ważne!

- nie spalaj odpadów,

-ograniczaj zużycie ciepła,

- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,

- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,

- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru zamiast samochodu,

- nie spalaj w ogrodzie pozostałości roślinnych - przekazuj je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzona jest w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji" (edycja 2014) oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Celem Programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz CO2.

Kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-06-2015 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 08-06-2016 13:37