Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta

Część IV - statutu Miasta Wejherowa

CZĘŚĆ IV

PREZYDENT MIASTA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 63.

 1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.

 1. Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje dwóch zastępców.

 

§ 64.

W przypadku złożenia rezygnacji przez Prezydenta jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów ustawowego składu Rady.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA PREZYDENTA

 

§ 65.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Miasta na zewnątrz,

 2. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,

 3. kierowanie pracą Urzędu,

 4. niezwłoczne ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z jego wykonania,

 5. przedkładanie RIO uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta oraz innych uchwał objętych nadzorem Izby,

 6. zgłaszanie Radzie wniosków w sprawach kandydatury na stanowisko Skarbnika Miasta,

 7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 9. wykonywanie funkcji zastrzeżonych dla niego w przepisach szczególnych.

2. Prezydent wyznacza z Wydziału Ogólno – Organizacyjnego osobę do wykonywania zadań organizacyjnych, prawnych oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Rady, Komisji i Radnych.

 

ROZDZIAŁ III

ABSOLUTORIUM

 

§ 66.

 1. Prezydent przedstawia Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyła RIO.

 2. Prezydent co roku przedstawia Radzie raport o stanie gminy, który rozpatrywany jest przez Radnych na sesji absolutoryjnej przed uchwałą Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-01-2010 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 29-01-2019 09:58