Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 350/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.12.2015 r. ws. zmiany zarządzenia nr 65/2015 z dnia 19.05.2014r. ws, ustalenia " Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie". 2016-06-03 12:34
dokument Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2016 rok 2016-05-16 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2016-05-16 13:25
dokument Zarządzenie Nr 347/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2015 rolm w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2016-05-16 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego w Wejherowie" 2016-05-16 13:22
dokument Zarządzenie Nr 345/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa stanowiącego załącznik do uchwały nr Vllł 2016-05-16 13:15
dokument Zarządzenie Nr 344/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2016. 2016-01-08 11:01
dokument Zarządzenie Nr 343/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015. 2016-01-05 13:47
dokument Zarządzenie Nr 342/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015 roku o udzieleniu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych prawnych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2016-05-11 15:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 341/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej -Udrożnienie rowu odwodnieniowego od ul. Inwalidów Wojennych w kierunku Węzła Działki na odcinku długości 400 mb 2016-01-05 13:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 340/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - "Utwardzenie nawierzchni gruntu poprzez ułożenie płyt YOMB - droga serwisowa Zachodnia - Węzeł Działki". 2016-01-05 13:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 339/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Stolarskiej w ramach zadania pn. "Wyodrębnienie ciągów oświetIeniowych"w Wejherowie" 2016-01-05 13:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 338/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - do odbiom zadania pn. "Montaż latarni typu ZEBRA na ul. Chmielewskiego w ramach zadania pn. "Budowa ul. Chmielewskiego" w Wejherowie" 2016-01-05 13:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 337/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - do zadania pn. Przedłużenie kanału technologicznego w ul. Fenikowskiego w Wejherowie.do zadania pn. Przedłużenie kanału technologicznego w ul. Fenikowskiego w Wejherowie. 2016-01-05 13:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 336/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej -Budowa wolier dla ptaków w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 2016-01-05 13:17
dokument Zarządzenie Nr 335/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2015 roku o powierzeniu stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie Pani Wiolecie Podolskiej 2016-01-05 12:46
dokument Zarządzenie Nr 334/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2015 roku o uchyleniu Zarządzenia Nr 255/2015 z 02 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Annie Makarewicz obowiązków Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2016-01-05 12:41
dokument Zarządzenie Nr 333 / 2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie 2016-01-05 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.12.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 264/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-01-05 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.12.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 299/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 29 m. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: ?Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 294 2016-01-05 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie arf. 67 ust. l pkt l lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Zakup energii cieplnej na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2016 r." 2016-05-16 13:27
dokument Zarządzenie Nr 328/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji w celu oceny stanu technicznego lokali użytkowych 2016-05-16 13:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 327/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 grudzień 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - do zadania pn. Zamówienie uzupełniające do zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Sucharskiego z droga krajową nr 6 w Wejherowie" (w ramach zadania inwestycyjnego pn. Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 2016-01-05 12:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 326/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - do zadania pn. "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na terenie miasta Wejherowa". 2016-01-05 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 325A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej -Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi:Etap 1-Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6, Etap 2- Rozbudowa drogi gminnej-uI.Patoka-od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego 2016-01-05 12:21
dokument Zarządzenie Nr 325/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015. 2015-12-30 10:13
dokument ZARZĄDZNIE Nr 324/2015 Prezydenta Miasta Wejherowo z dnia 14.12.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych na wynajem 2016-05-16 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.12.2015 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2016 2015-12-21 08:04
dokument ZARZĄDZENIE 322/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt l lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Miasta Wejherowa w 2016r." 2015-12-21 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. : "Utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa w 2016 roku" 2015-12-21 07:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - do zadania pn. "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na terenie miasta Wejherowa na długości około 2013m. 2016-01-05 12:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 319/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej -do zadania pn. "Przebudowa ul. Fenikowskiego w Wejherowie polegająca na budowie zatok postojowych z podziałem na II części. Część I pn.: Budowa zatok postojowych w ul. Fenikowskiego o długości 224,92mb. 2016-01-05 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 318/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - do zadania pn. ?Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na terenie miasta Wejherowa na długości około 106,5m 2016-01-05 12:11
dokument ZARZĄDZNIE 317/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie 2016-01-05 12:05
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 316/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. 2015-12-18 14:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 315/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru zadania pn. "Umocnienie brzegów kanałów dopływowych do Kanału Zachodniego - zamówienie uzupełniające do zadania pn. umocnienie brzgów Kanału Zachodniego w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego". 2015-12-18 14:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 314/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnyell w zarządzanie boiska sportowego przy ul. Mostnika w Wejherowie. 2015-12-18 14:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 313/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru zadania pn. "Malowanie linii do tenisa na boisku przy ul. Mostnika - zamówienie uzupełniające do zadania pn. "Wykonanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Mostnika w Wejherowie". 2016-01-05 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 312/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Powołuje komisję odbiorową do zadań. pn.: "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 na łącznej długości około 71m. "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 na łącznej długości około 29m. Zamówienia uzupełniające do zadania "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 na łącznej długości około 294m. 2015-12-18 14:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 311B/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust l pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. : Zamówienie uzupełniające do zadania "Budowa drogi łączącej ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 w Wejherowie" (w ramach zadania inwestycyjnego pn. Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "WĘZEŁ DZIAŁKI") w następującym zakresie: Budowa ogrodzenia na podmurówce prefabrylowanej. 2016-01-05 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 311A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. : "Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego miasta Wejherowa w 2016 roku" 2016-01-05 12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamowienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust l pkt 5b ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Zamówienie dodatkowe do zadania "Budowa drogi łączącej ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 w Wejherowie (w ramach zadania inwestycyjnego pn. Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 "WĘZEŁ DZIAŁKI" w następującym zakresie: l. Dodatkowe roboty ziemne: wymiana gruntu rodzimego na grunt umożliwiający prawidłowe zagęszczenie" 2016-01-05 12:16
dokument Zarządzenie Nr 310/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora zadania pod nazwą "Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi. Etap 1. Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6. Etap 2. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Patoka - od ulicy Stefczyka do ulicy Gryfa Pomorskiego." oraz powołania zespołu zadaniowego do spraw realizacji ww. zadania. 2016-01-05 12:09
dokument Zarządzenie Nr 309/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.11.2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-12-18 14:10
dokument Zarządzenie Nr 308/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-18 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie arf. 60a ustawy Prawo zamówień publicznych pn. : Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, kosztorysów i STWIORB wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego 2015-12-18 13:56
dokument Zarządzenie Nr 306/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.11.2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Nr l w Wejherowie 2015-12-18 14:57
dokument Zarządzenie NR 305/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.11.2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-12-18 13:32
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 304/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. 2015-12-18 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pn. "Ustawienie wiaty piknikowej w Wejherowie". 2016-01-05 12:06
dokument Zarządzenie Nr 302/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-12-18 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-12-18 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 300A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru zadania pn. "Wykonanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Mostnika w Wejherowie". 2015-12-18 12:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 300/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa nalata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy nalata 2020-2023" 2015-12-18 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 29 m. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 294m. 2015-12-18 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie arf. 67 ust. l pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. : Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w drodze serwisowej równoległej do ul. Sucharskiego na długości około 133,5 m. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa. 2015-12-18 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-12-18 12:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 296/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-12-18 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 października 2015r. w sprawie w sprawie powolania Komisji Odbiorowej do zadania pn. "Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowch przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie". 2015-12-18 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie komisję odbiorową do zadania pn. "Przestawienie słupów oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Budowa odcinka ul. Chmielewskiego w Wejherowie". 2015-12-18 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie Powołuje komisję odbiorową do zadania pn. "Montaż dwóch opraw stylowych w celu doświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy 12 Marca w ramach zadania pn. "Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych". 2015-12-18 12:27
dokument Zarządzenie Nr 292/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-12-18 12:25
dokument Zarządzenie Nr 291/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.11.2015r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2015-12-18 12:23
dokument Zarządzenie Nr 290/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-12-18 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2015 Przedłużenie kanału technologicznego w ul. Fenikowskiego w Wejherowie. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Przebudowa ul. Fenikowskiego w Wejherowie polegająca na budowie zatok postojowych z podziałem na II części. Część I Pn.: Budowa zatok postojowych w ul. Fenikowskiego o długości 224,92 2015-12-18 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Budowa zatoki autobusowej przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: ?Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie" 2015-12-17 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2015r. w sprawie powołania Komisji PrzetargowejMalowanie linii do tenisa na boisku przy ul. Mostnika. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: ?Wykonanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Mostnika w Wejherowie". 2015-12-17 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej zadanie pn ?Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ? Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016". 2015-12-17 12:37
dokument Zarządzenie Nr 285/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z ddnia 16.11.2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-12-17 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 284/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadanie pn. ?Kontynuacja rozbudowy ulic Lelewela/Nadrzeczna w Wejherowie - zmówienie uzupełniające do zadania: Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna w Wejherowie." 2015-12-17 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadanie pn. ?Budowa i remont dróg na terenie miasta Wejherowa z podziałem na II części 2015-12-17 12:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 282/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadanie pn. ?Budowa i remont dróg na terenie miasta Wejherowa z podziałem na II części 2015-12-17 12:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 281/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadanie pn. ?Ułożenie nawierzchni z pfyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 na łącznej długości około 294m 2015-12-17 12:24
dokument Zarządzenie Nr 280 / 2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie 2015-12-17 12:23
dokument Zarządzenie Nr 279 /2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-02-03 13:32
dokument Zarządzenie Nr 278 /2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-02-03 13:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 277/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie 2015-12-17 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy ulicy Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ulicy Ofiar Piaśnicy do ulicy Przemysłowej, wraz z przygotowaniem i przekazaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z wymaganymi załącznikami, z opcją pełnienia nadzoru autorskiego" 2015-12-21 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. : "Umocnienie brzegów kanałów dopływowych do Kanału Zachodniego". Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: "Umocnienie brzegów Kanału Zachodniego w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie" w ramach zadania "Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego" 2015-12-21 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Zadaszenie istniejącego sezonowego lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkól nr 3 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie. 2016-02-03 13:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 273 /2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadanie pn. ?Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj" 2015-12-17 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 272/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-12-17 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 271/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadanie pn. Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Bukowej. Zadanie uzupełniające do zadania pn. ?Budowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej w Wejherowie." 2015-12-17 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 270/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - zadanie pn. ?Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej pod rozbudowę monitoringu miejskiego z lokalizacją kamery na ciągu pieszym prowadzącym od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej". 2015-12-17 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 269/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadanie pn. ?Umocnienie brzegów Kanału Zachodniego w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie w ramach zadania ?Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego". 2015-12-17 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 268/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pn. ?Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych na dz. nr 346 obr.16 przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie" - zamówienie uzupełniające do zamówienia ?Przebudowa ul. Spacerowej w Wejherowie". 2015-12-17 12:12
dokument Zarządzenie Nr 266/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo 1.9 JTDM-jet MR 06 2015-12-17 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa zdnia 02.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - "Kontynuacja rozbudowy ulic Lelewela/Nadrzeczna w Wejherowie - zamówienie uzupełniające do zadania: ?Rozbudowa ulic Lelewela/Nadrzeczna w Wejherowie" 2015-12-17 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - " Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 71 m. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: ?Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 294 m" 2015-12-17 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej " Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 106,5 m. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: ? Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2014 roku" 2015-12-17 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Rozbudowa sieci światłowodowej monitoringu miejskiego w formie zaprojektuj i wybuduj - zamówienie uzupełniające" 2015-12-17 11:55
dokument Zarządzenie Nr 261/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.11.2015 r. w sprawie przekazania kanalizacji deszczowej w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-12-17 11:53
dokument ZARZĄDZENIE 260/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - zadanie pn. ?Wykonanie przepompowni wód deszczowych przy ul. Bukowej w Wejherowie w zakresie konstrukcyjno-technologicznym wraz z instalacjami sanitarnymi włączającymi przepompownię do istniejącego układu oraz rurociągami tłocznymi w formie zaprojektuj i wybuduj". 2015-12-17 11:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 259/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na zadanie pn. ?Konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną okna, balkonu lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa" 2015-12-17 09:09
dokument Zarządzenie Nr 258/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiórowej do zadania pn."Wymiana 3 sztuk słupów oświetleniowych betonowych na stalowe z dowieszeniem opraw oświetleniowych dla potrzeb oświetlenia parkingu przy ul. Weteranów w Wejherowie." 2015-12-17 09:06
dokument Zarządzenie Nr 257/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pn."budowa oświetlenia dodatkowego polegającego na montażu 2 sztuk słupów oświetleniowych przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie." 2015-12-17 09:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 256/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej pn. ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul. Zielnej w Wejherowie 2015-12-17 09:04
dokument Zarządzenie Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Annie Makarewicz obowiązków Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2015-12-17 08:53
dokument Zarządzenie Nr 254/ 2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 listopada 2015 roku o uchyleniu Zarządzenia Nr 253/2015 z 30 października 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Agacie Aleksandrowskiej obowiązków Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2015-12-17 08:52
dokument Zarządzenie Nr 253/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Agacie Aleksandrowskiej obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2015-12-17 08:51
dokument Zarządzenie Nr 252/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2015 roku o uchyleniu Zarządzenia Nr 225/2015 z 12 października 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Malwinie Kołodziej - Łukasik obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2015-12-17 08:48
dokument Zarządzenie Nr 251/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "Zabezpieczenie przewodów wodociągowych na odcinku A-D. Zamówienie uzupełniające do umowy na budowę ul. Chmielewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka w Wejherowie" 2015-11-03 13:12
dokument Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia 2015-11-03 13:11
dokument Zarządzenie Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Na najładniejszą ozdobę choinkową" - dla uczniów z klas 1-3 Szkół Podstawowych w Wejherowie" 2015-11-03 13:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 248/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-12-01 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 247/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-11-03 13:05
dokument Zarządzenie Nr 246/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-11-03 13:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 245/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 424,5 m" 2015-11-03 13:02
dokument Zarządzenie Nr 244/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.10.2015 r. w sprawie przekazania toalety publicznej w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-11-05 13:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 243/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "Wykonanie konserwacji gruntownej rowu melioracyjnego od ujścia rzeki Redy do ul. Chmielewskiego na odcinku o długości 700mb." 2015-11-03 12:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 242 /2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "Wykonanie konserwacji gruntownej rowu melioracyjnego "A" na odcinku od ujścia Potoku Pętkowickiego do wylotu kolektora kanalizacji deszczowej z ul. Mostnika - odcinek o długości 1320mb" 2015-11-03 12:57
dokument Zarządzenie Nr 241/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia~ października 2015 roku W sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej powolanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 2015-11-03 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na terenie miasta Wejherowa na długości około 213 m. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2014 roku" 2015-11-03 12:54
dokument Zarządzenie Nr 239/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 paź dziernika 2015 roku W sprawie zmian w skladzie obwodowej komisji wyborczej powolanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 2015-11-03 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6. 700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w 2015 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, z terminem spłaty w latach 2016- 2030" 2015-11-03 12:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 237/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej " Budowa drogi łączącej ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 w Wejherowie (w ramach zadania inwestycyjnego pn. Połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 2015-11-03 12:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "Budowa ul. Chmielewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka w Wejherowie" 2015-11-03 12:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 235/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015r. w sprawie powolania Komisji Odbiorowej 2015-11-03 12:45
dokument Zarządzenie Nr 234/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 października 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-11-03 12:44
dokument Zarządzenie Nr 233/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2015-11-03 12:42
dokument Zarządzenie Nr 232/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2015-11-03 12:41
dokument Zarządzenie Nr 231/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-11-03 12:40
dokument Zarządzenie Nr 230/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015 roku W sprawie zmian w skladzie obwodowej komisji wyborczej powolanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 2015-11-03 12:38
dokument Zarządzenie Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-11-03 12:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 227/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "Remont chodnika w ul. Weteranów w Wejherowie" 2015-11-03 12:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 226/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "Wykonanie instalacji gazowej budynku usługowego - kawiarnia, zlokalizowanym przy ul. Parkowej dz. 3/5 w Wejherowie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie" 2015-11-03 12:30
dokument Zarządzenie Nr 225/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Maiwinie Kołodziej - Łukasik obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2015-11-03 12:28
dokument Zarządzenie Nr 224/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie odwołania Pana Andrzeja Gredeckiego ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2015-11-10 18:10
dokument Zarządzenie Nr 223/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2015 roku W sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej powolanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 2015-11-03 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych na dz. nr 346 obr. 16 przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie- zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa ulicy Spacerowej w Wejherowie" 2015-11-03 12:25
dokument Zarządzenie Nr 221/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2015 roku W sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej powolanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 2015-11-03 12:23
dokument Zarządzenie Nr 220/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 października 2015 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 214/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r 2015-11-03 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Przebudowa ulicy Roszczynialskiego w Wejherowie polegająca na budowie zatoki autobusowej wraz z usunięciem kolizji z istniejącą linią napowietrzną nn-0,4 k V" 2015-11-03 12:15
dokument Zarządzenie Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 paździemika 2015 roku w sprawie ustalenia spraw organizacyjnych związanych z wykonywaniem Uchwały Nr Vlk/V/50/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa lub jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2015-11-03 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 217/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-11-03 12:11
dokument Zarządzenie Nr 216/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2015-11-03 12:10
dokument Zarządzenie Nr 215/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-11-03 12:06
dokument Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2015 roku W sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-11-03 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Przebudowa skrzyżowania ulicy Rogali z ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z wykonaniem progów wyspowych" 2015-11-03 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.10.2015 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej "Zamówienie dodatkowe do zadania "Budowa drogi łączącej ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 w Wejherowie (w ramach zadania inwestycyjnego pn. Polączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6" WĘZEŁ DZIAŁKI" w następującym zakresie: l. Dodatkowe roboty ziemne: wykopy i nasypy 2. Wzmocnienie podloża w technologii kolumn MSC 2.1. Wzmocnienie podtorza kolejowego" 2015-11-03 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Zabezpieczenie przewodów wodociągowych na odcinku A-D. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: "Budowa ul. Chmielewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Necla do skrzyżowania z ul. Stefczyka w Wejherowie" 2015-11-03 12:19
dokument Zarządzenie Nr 210/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 września 2015r. o zmianie Zarządzenia Nr 54/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015r. zmienionego Zarządzeniem Nr 87 A/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r.;Nr 12112015 z dnia 24 czerwca 2015r.; Nr 160/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.; Nr 166/2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-11-03 12:00
dokument Zarządzenie Nr 209/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2015 roku o uchyleniu Zarządzenia nr 219/09 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2009 roku, w sprawie powołania Komisji. 2015-11-03 11:58
dokument ZARZDZENIE NR 208/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej "Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa" 2015-11-03 12:20
dokument Zarządzenie Nr 207/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-11-03 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Zadaszenie istniejącego sezonowego lodowiska zlokalizowanego przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie. 2015-11-03 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Wykonanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Mostnika w Wejherowie 2015-11-03 11:37
dokument Zarządzenie Nr 204/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.09.2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-11-03 11:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 wrzesień 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ulicy Środkowej i drodze serwisowej równoległej do ul. Sucharskiego". 2015-10-02 12:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 202/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikującej przyznanie dofinansowania dla osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z terenu administrcyjnego Miasta Wejherowa. 2015-10-02 12:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 201/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2015-10-02 12:33
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 200/2015 z dnia 21 września 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Róży panią Jolantę Rożyńską 2015-10-02 12:31
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 199/2015 z dnia 21 września 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Róży panią Annę Wilk 2015-10-02 12:30
dokument Zarządzenie N r 198/ 2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową 2015-10-02 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej -"Budowa wolier dla ptaków w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie". 2015-10-02 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na terenie miasta Wejherowa na długości około 332m". 2015-10-02 12:26
dokument Zarządzenie Nr 195/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-10-02 12:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.09.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - "Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w uh Zielnej w Wejherowie na długości około 134 m. Zadanie uzupełniające do zadania pn.: ?Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych miasta Wejherowa w 2015 roku na łącznej długości około 424,5 m". 2015-10-02 12:24
dokument Zarządzenie Nr 193/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2015 roku w sprawie ustalenia kalkulacji kosztów obsługi księgowej dla potrzeb obliczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 2015-10-02 12:22
dokument Zarządzenie Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 112/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie 2015-10-02 12:21
dokument Zarządzenie Nr 191/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 2015-10-02 12:19
dokument Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 190/2015 z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - "Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron na odcinku od ul. 12 Marca do ul. Rzeźnickiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach zadania ?Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie" 2015-10-02 12:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 189/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - "Wykonanie małej architektury w ciągu pieszym ul. Bukowej - rzeźba postaci Reginy Osowickiej" 2015-10-02 12:15
dokument ZARZĄDZENIE 188/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej "?Wykonanie prac związanych z utworzeniem zielonej szkoły na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy w Wejherowie" 2015-10-02 12:07
dokument /Zarządzenie Nr 187/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 07.09.2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-10-02 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wejherowa" 2015-09-11 15:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-10-02 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - ?Umocnienie brzegów Kanału Zachodniego w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie, w ramach zadania ?Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego". 2015-10-02 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kolektora ściekowego WRR i budowy sieci wodociągowych w obrębie projektowanego układu drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 6 w Wejherowie, w ramach zamówienia dodatkowego do zadania ?opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi". 2015-10-02 11:54
dokument Zarządzenie 182/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 września 2015 roku w sprawie odwołania ze składu członka obwodowej komisji do spraw Referendum w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-10-02 11:53
dokument Zarządzenie Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 września 2015 roku W w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-10-02 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - "Budowa i remont dróg na terenie miasta Wejherowa z podziałem na II części" 2015-10-02 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-10-02 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-10-02 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2016 2015-10-02 11:47
dokument Zarządzenie Nr 176/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji do spraw Referendum w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-10-02 11:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 175/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku od studni S4.8 do studni S7 wraz z wylotem do rzeki Redy w ramach projektu: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz małym Trójmieście Kaszubskim" - na terenie miasta Wejherowa" 2015-10-02 08:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 174/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - "wykonanie Abecadła Kaszubskiego - element nr 14" 2015-10-02 07:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr.:173/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powalania Komisji Odbiorowej -wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania elementów małej architektury w ramach zadania "Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie" 2015-10-02 07:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 172/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - "dostawa wraz z montażem głazu o średnicy 120 cm oraz montaż elementów małej architektury dostarczonych przez Zamawiającego w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie" 2015-10-02 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.08.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 151/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-10-02 07:51
dokument Zarządzenie Nr 170/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji do spraw Referendum w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-10-02 07:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 169/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 4 sierpnia 2 0 15 w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 roku. 2015-10-02 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - "Budowa wolier dla ptaków w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w Wejherowie". 2015-10-02 07:46
dokument Zarządzenie Nr 167/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2015 r w sprawie zmiany w składznie obwodowej komisji do spraw Referendum w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzania głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-08-25 11:24
dokument Zarządzenie Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2015 r o zmianę Zarządzenia Nr 54/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015 r zmienianego Zarządzeniem nr 87A/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r; Nr 121/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r; Nr 160/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-08-25 11:20
dokument Zarządzenie Nr 165/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-08-25 10:53
dokument Zarządzenie Nr 164/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji do wizytacji lokalu celem ustalenia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi 2015-08-25 10:52
dokument Zarządzenie Nr 163/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2015 r dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 135B/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 10:49
dokument Zarządzenie Nr 162/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządznia Kryzysowego 2015-08-25 10:41
dokument Zarządzenie Nr 161/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 sierpnia 2015 r w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Wejherowie dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r 2015-08-25 10:39
dokument Zarządzenie Nr 160/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2015 r o zmianie Zarządznia Nr 54/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015 r zmienionego Zarządzeniem Nr 87A/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r ; nr 121/2015 z dnia 24 czerwca 2015r w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-08-25 10:37
dokument Zarządzenie Nr 159/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2015 r w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-08-25 09:50
dokument Zarządzenie Nr 158/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-08-25 09:45
dokument Zarządzenie Nr 157/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli obiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-25 09:44
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Odbiorczej 2015-08-25 09:41
dokument Zarządzenie Nr 154/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Odbiorczej 2015-08-25 09:40
dokument Zarządzenie Nr 153/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2015 r w sprawie ogłoszenia lokali przeznaczonych do wynajęcia 2015-08-25 09:39
dokument Zarządzenie Nr 152/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 09:38
dokument Zarządzenie Nr 151/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 09:37
dokument Zarządzenie Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 sierpnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-08-25 09:33
dokument Zarządzenie Nr 149/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 09:27
dokument Zarządzenie Nr 148/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 09:25
dokument Zarządzenie Nr 147/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 sierpnia 2015 r zmieniające Zarządznie Nr 145/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2014 r w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie Miasta Wejherowa 2015-08-25 09:26
dokument Zarządzenie Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 09:16
dokument Zarządzenie Nr 145/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadznia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-08-25 09:14
dokument Zarządzenie Nr 144/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-08-25 09:12
dokument Zarządzenie Nr 143/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lipca 2015 r w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne 2015-08-25 09:11
dokument Zarządzenie Nr 142/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lipca 2015 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-08-25 09:08
dokument Zarządzenie Nr 141/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r dotyczące zmiany Zarządzania nr 116/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2016 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 09:07
dokument Zarządzenie Nr 140/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r w sprawie ogłosznia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-08-25 09:05
dokument Zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2015-08-25 09:03
dokument Zarządzenie Nr 138/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie 2015-08-25 09:02
dokument Zarządzenie Nr 137/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r w sprawie ogłosznia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2015-08-25 09:00
dokument Zarządzenie Nr 136/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-08-25 08:58
dokument Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 lipca 2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-25 08:56
dokument Zarządzenie Nr 134/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-08-25 08:54
dokument Zarządzenie Nr 133/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie ogłosznia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia 2015-08-25 08:49
dokument Zarządzenie Nr 132/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie ogłosznia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-08-25 08:48
dokument Zarządzenie Nr 131/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne 2015-08-25 08:46
dokument Zarządzenie Nr 130/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej na terenie miasta Wejherowa oraz Planu rozplakatowywania obwieszczeń na terenie miasta Wejherowa 2015-08-25 08:44
dokument Zarządzenie Nr 129/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2015 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przekazanych do zbycia 2015-08-24 15:09
dokument Zarządzenie Nr 128/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lipca 2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 stycznia 2011r 2015-08-24 14:54
dokument Zarządzenie Nr 156/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 2015-08-12 17:51
dokument Zarządzenie Nr 1 2 7 / 2 0 15 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 0 6 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw rewitalizacji 2015-07-08 10:28
dokument Zarządzenie Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Wejherowo z dnia 03.07.2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-24 14:50
dokument Zarządzenie Nr 125/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-07-08 10:27
dokument Zarządzenie Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowe 2015-08-24 14:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 123/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych ulicy 10 Lutego w Wejherowie do całorocznej obsługi komunalnej 2015-07-08 10:25
dokument Zarządzenie Nr 122/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 122/2015 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego części lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne. 2015-07-01 15:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 121A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.06.2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-07-01 15:05
dokument Zarządzenie Nr 121/2015r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 czerwca 2015r. o zmianie Zarządzenia Nr 54/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015r. zmienionego Zarządzeniem Nr 87A/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2015-07-01 15:03
dokument Zarządzenie Nr 120/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-07-01 14:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 119/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2014 rok 2015-07-01 14:47
dokument Zarządzenie Nr 118/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 czerwca 2015 o zmianie Zarządzenia Nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009i\, zmienionego Zarządzeniem Nr 37/2011 z dnia 21 lutego 2011.; Nr 37/2015z dnia 09 marca 2015r. w sprawie powołania i organizacji prac Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich. 2015-06-25 15:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 117/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 2015-06-25 15:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-09-02 14:01
dokument Zarządzenie Nr 115/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2015-06-25 15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.06.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 88A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 7.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowe 2015-06-25 15:10
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-06-25 15:07
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie 2015-06-25 15:03
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 111/2015 z dnia 25 maja 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Pana Henryka Tomaszewskiego 2015-06-01 13:30
dokument Zarządzenie Nr 110/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2014 2015-06-01 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-01-05 14:14
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25.05.2015 r. w sprawie przekazania drzewek szczęścia w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-06-01 13:23
dokument Zarządzenie Nr 107/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-06-01 13:21
dokument Zarządzenie Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2015-06-01 13:17
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18.05.2015r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia 2015-06-01 13:14
dokument Zarządzenie Nr 104/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18.05.2015r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia 2015-06-01 13:13
dokument Zarządzenie Nr 103/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-06-01 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-06-01 13:10
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA 11.05.2015r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia 2015-06-01 13:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 100/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-06-01 13:04
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-06-01 13:03
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7.05.2015 r. w sprawie realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2015 2015-06-01 12:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-06-01 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 96/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa 2015-06-01 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.05.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-06-01 12:08
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-06-01 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.05.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 76A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.05.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 73/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 12:04
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-06-01 12:02
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-06-01 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-24 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 88A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2015r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego 2015-06-01 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 87B/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-06-01 11:52
dokument Zarządzenie Nr 87A/2015r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 kwiecień 2015r. o zmianie Zarządzenia nr 54/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2015-06-01 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-06-01 11:48
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 86/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Panią Roswitę Bistram 2015-06-01 11:47
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 85/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Panią Halinę Starostę 2015-06-01 11:46
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 84/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa PANA STANISŁAWA STAROSTĘ 2015-06-01 11:43
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-06-01 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27.04.2015 r w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania 2015-06-01 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. W sprawie: udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na wykonanie usługi w zakresie doradztwa dotyczącego oceny wpływu zadań inwestycyjnych i całego przedsięwzięcia pn. "Program Zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej) na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne elementy stanu jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych oraz parametry obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony 2015-06-01 11:35
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2015 roku o zmianie zarządzenia Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-06-01 11:34
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 2 kwietnia 2 0 1 5 roku o zmianie zarządzenia Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-06-01 11:32
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-06-01 11:31
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowo powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-06-01 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 76A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-06-01 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 48/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 11:19
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-06-01 11:07
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-06-01 11:07
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa zdniai 13.04.2015r. w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-06-01 10:51
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa zdnia 13.04.2015r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-06-01 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 10:47
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-06-01 10:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-06-01 10:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-06-01 10:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-06-01 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-06-01 10:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-06-01 10:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia obecności gniazd i dziupli ptasich na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym ptaków w granicach administracyjnych miasta Wejherowa 2015-06-01 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30.03.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 10:03
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką 2015-06-01 09:03
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-04-08 07:57
dokument Zarządzenie Nr 54/2015r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 marca 2015r. o zmianie Zarządzenia nr 115/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2014r. zmienionego Zarządzeniem nr 175 /2014r.z dnia 1 grudnia 2014r.; Nr 20/2015 z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2015-04-08 07:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53/2O15 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-04-08 07:54
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27.03.2015 r. w sprawie głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2015 2015-03-30 16:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty kierowanych do Prezydenta Miasta Wejherowa 2015-03-30 16:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 50A/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marzec 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-03-30 16:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2015r Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marzec 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-03-30 16:25
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 49/2015 z dnia 16 marca 2015 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa, prof. dr. hab. JERZEGO TREDERA 2015-03-30 16:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.03.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-06-01 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-26 15:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2015 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, 2015-03-26 15:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-03-30 16:21
dokument ZARZĄDZENIE nr 44/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju Miasta 2015-03-26 15:19
dokument ZARZĄDZENIE nr 43/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej. 2015-03-26 15:18
dokument ZARZĄDZENIE nr 42/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju Miasta. 2015-03-26 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-26 15:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.03.015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-03-26 15:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.03.2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-03-26 15:15
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-03-26 15:14
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 9 marca 2015 o zmianie Zarządzenia nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009r., zmienionego Zarządzeniem nr 37/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie powołania i organizacji prac Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich. 2015-03-26 15:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.03.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-03-30 16:20
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.03.2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-03-30 16:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-25 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.02.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-24 12:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.02.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-24 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-03-24 12:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przekazania przenośnych ławek Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2015-03-30 16:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.02.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-24 12:34
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.02.2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-03-30 16:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.02.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-03-30 16:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.02.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-03-16 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 luty 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2015-03-16 08:40
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-03-16 08:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-03-16 08:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 luty 2015 r. w sprawie ustalenia cennika na sprzedaż drewna z zasobów lasów komunalnych oraz miejskiej zieleni ulicznej 2015-03-16 08:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 09.09.2015 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia gminnego etapu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 2015-03-16 08:07
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 lutego 2015r. o zmianie Zarządzenia nr 115/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 sierpnia 2014r. zmienionego Zarządzeniem nr 175 /2014r.z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2015-03-16 08:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zdnia 02.02.2015 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostce ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Miasta Wejherowa oraz zatwierdzenia wzoru kart drogowych pojazdów pożarniczych i urządzeń silnikowych. 2015-03-16 08:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.02.2015r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2015-03-16 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2015 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2015 ROKU 2015-01-28 15:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla Projektu Partnerskiego pn.: "Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" 2015-01-28 15:04
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2015 2015-01-28 14:57
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23.01.2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VIIk/III/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa 2015-01-28 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-01-28 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.01.2015 r. w sprawie konieczności sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Miasta Wejherowa 2015-01-28 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.01.2015r. w sprawie : zatwierdzenia planu zamówień publicznych 2015-01-28 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.01.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-01-28 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa zdnia 19.01.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego z salą treningową dla istniejącego zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 2016-02-02 08:56
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 2015-01-28 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/20I5 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12,01 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2015-01-28 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.01.2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-01-28 11:55
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.01.2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-01-28 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.01.2015r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 191/2014 Prezydenta 2015-01-28 11:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2015-01-28 11:52
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2015-01-28 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2015 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.01.2015r w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 2015-01-28 11:47