Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

iż dnia 29 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  • drugi przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 128/25, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o pow. 1 065 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 128 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 128/27, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o pow. 1 050 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 126 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  • drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 158/30, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o pow. 1 123 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 135 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

_________________________________________________________

 

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone na „Wzgórzu Ojca Grzegorza”, w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy!

 

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

128/25, obr. 8

1 065 m2

GD1W/00000834/2

128 000,00 zł

12 800,00 zł

22 października 2014 r.

29 października 2014 r. o godz. 9.00

2.

128/27, obr. 8

1 050 m2

GD1W/00000834/2

126 000,00 zł

12 600,00 zł

22 października 2014 r.

29 października 2014 r. o godz. 9.00

3.

158/30, obr. 8

1 123 m2

GD1W/00004020/1

135 000,00 zł

13 500,00 zł

22 października 2014 r.

29 października 2014 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w północnej części miasta, działki foremne, w kształcie zbliżonym do prostokąta, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, pochylone w kierunku południowym; na dz. nr 158/30 występuje wiele samosiewów drzew (ich wycinka wymaga uzyskania zezwolenia), wzdłuż południowej granicy dz. nr 128/25, 128/27 i 158/30 przebiega odcinek sieci energetycznej, przez zachodni narożnik dz. nr 128/25 oraz przez część południowej granicy dz. nr 128/27 i 158/30 przebiega odcinek sieci wodociągowej, przez zachodni narożnik dz. nr 128/27 przebiegają 2 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, 2 odcinki napowietrznej linii energetycznej oraz znajduje się hydrant, przez środek dz. nr 158/30 przebiega odcinek przyłącza energetycznego oraz teletechnicznego a przy południowej granicy znajdują się dwie studnie związane z istniejącym uzbrojeniem.

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni.

Przeznaczenie: nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Wejherowa NrVIK/XXXV/409/2013 z dnia 10 września 2013 r. (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 08.10.2013 r., poz. 3503) - jednostka urbanistyczna 4 MN/U, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem wbudowanej zabudowy usługowej. Na fragmencie terenu 4MN/U znajduje się obszar stanowiska archeologicznego, wyznaczony na rysunku planu. Wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi w obrębie wyżej wymienionego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia właściwego konserwatora zabytków.

Uzbrojenie: w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Zobowiązania: w akcie notarialnym sprzedaży przez Gminę Miasta Wejherowa przedmiotowych nieruchomości nabywcy obciążą je nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców, których własność stanowią urządzenia umiejscowione na nieruchomości lub / oraz nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, które obsługiwane są przez urządzenia nie należące do przedsiębiorstw przesyłowych, w zakresie ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

 

Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 17 października 2014 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 25-09-2014 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 06-11-2014 08:09