herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Wejherowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 09:24
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Wejherowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 09:25
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-08 11:06
OBWIESCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-09-08 11:06
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Wejherowa w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-09-08 11:01