herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny PotokURZĄD MIEJSKI w WEJHEROWIE

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-71-03 (04), fax. 677-71-22, e-mail: wigkios@um.wejherowo.pl

 

 

Wejherowo, 10 lipca 2014r.

 

 

 

    • OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia, że:

 

  • wydał postanowienie z dnia 10 lipca 2014r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok planowanego do realizacji na terenie działek nr 121/2, 544/9, 93/3, 94/1, 94/5, 95/1, 95/3, 95/4, 96/3, 94/4, 96/4, 96/5, 96/6, 110/10, 539, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 110/2, 79, 86, 544/4, 83/3, 544/8, 110/4, 85/1, 85/2, 85/3, 538, 551/1, 551/2, 100, 544/7, 544/10, 94/3, 104, 103 obr. 15 w Wejherowie, z wniosku Spółki Progress XVII Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica reprezentowanej przez Annę Sołtysiak, w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę dnia 17 czerwca 2014r. raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia;

  • zgodnie z pismem z dnia 17 czerwca 2014r. z zakresu przedsięwzięcia wykreślono działki nr 100, 103 i 104 obr. 15.

 

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12.Marca 195 p. 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje Stronie zażalenie.

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-07-2014 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 14-07-2014 15:30