herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 3/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 czerwca 2014r. dla przedsięwzięcia: ?Stacja Demontażu Pojazdów? planowanego do realizacji na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obręb 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie

URZĄD MIEJSKI w WEJHEROWIE

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-71-03 (04), fax. 677-71-22, e-mail: wigkios@um.wejherowo.pl

 

 

Wejherowo, 17 czerwca 2014r.

 

    1. OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia, że

 

wydał Decyzję nr 3/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 czerwca 2014r. dla przedsięwzięcia: „Stacja Demontażu

Pojazdów” planowanego do realizacji na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obręb 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie w postępowaniu o

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Arkadiusza Cichosz, ul. 9.Maja 19/1, 84?300 Lębork reprezentowanego

przez Helenę Szczepankowską.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12.Marca 195 p. 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia tj. od dnia 3 lipca 2014r. do dnia 16 lipca 2014r.

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 18-06-2014 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 18-06-2014 13:21