Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 55,40 m2 położonego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 179.

GMINA MIASTO WEJHEROWO

w imieniu której działa

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251

tel. (0-58) 677 50 00; 672 47 97, NIP 588 – 217 – 68 – 14

ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o powierzchni 55,40 m2 położonego

  w Wejherowie przy ul. 12 Marca 179

z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej

nieuciążliwej dla mieszkańców.

 1. Stawka wywoławcza32,50 zł/m2 netto powierzchni użytkowej miesięcznie.
  • Okres najmu – 5 lat.
  • Powierzchnia użytkowa – 55,40 m2
 1. Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) należy wnieść na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie: Bank Millennium S. A. Konto  Nr 84 11602202 0000 0000 7646 4877

  Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 02.06.2010 r. do godz. 08:15.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych od dnia 14.05.2010r. pokój Nr 106.
 2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przedmiotowego lokalu oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Pani Beata Wójcik

            tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 14

 1. Kryterium wyboru oferty:

  STAWKA CZYNSZU za 1 m2 pow. użyt. netto – 100 %

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

WEJHEROWSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo

pokój Nr 103 (sekretariat)

do dnia 02.06.2010r., do godz. 08:15

 1. Kopertę oznakowaną z nazwą Oferenta należy zaadresować:

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo

  „Oferta do przetargu na najem lokalu użytkowego: ul. 12 Marca 179”

  Nie otwierać przed dniem 02.06.2010 r., godz. 08:30.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 02.06.2010r. o godzinie 08:15.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy siedziby Organizacji Pozarządowych                      w Wejherowie przy ul. Hallera 1a (sala zebrań, I piętro) w dniu 02.06.2010r.                   o godzinie 08:30.
 3. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. W przypadku uzasadnionej przyczyny, WZNK poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.
              

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-05-2010 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Dzieliński 14-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 14-05-2010 07:56