herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia: "Instalacja urządzenia do przetwarzania (mielenia) odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych z tworzyw sztucznych" planowanego do realizacji na terenie działki nr 5 obr. 6 przy ul. I Brygady Pancernej WP 84 w Wejherowie


0x08 graphic
URZĄD MIEJSKI w WEJHEROWIE

0x08 graphic
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-71-03 (04), fax. 677-71-22, e-mail: wigkios@um.wejherowo.pl

Wejherowo, 14 kwietnia 2014r.

    • OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Wejherowa

podaje do publicznej wiadomości:

  1. informację, że wydał decyzję nr 1/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 kwietnia 2014r. dla przedsięwzięcia: „Instalacja urządzenia do przetwarzania (mielenia) odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych z tworzyw sztucznych” planowanego do realizacji na terenie działki nr 5 obr. 6 przy ul. I Brygady Pancernej WP 84 w Wejherowie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

  2. informację o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. 12. Marca 195, I piętro, pokój 108 poniedziałek - piątek w godzinach 730-1530.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-04-2014 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2014 13:26