Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 14 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 128/25, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o pow. 1 065 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 168 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 128/27, obr. 8, KW nr GD1W/00000834/2, o pow. 1 050 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 165 500,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Nowowiejskiego w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 158/30, obr. 8, KW nr GD1W/00004020/1, o pow. 1 123 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 177 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 

_______________________________________________

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone na „Wzgórzu Ojca Grzegorza”, w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy!

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

128/25, obr. 8

1 065 m2

GD1W/00000834/2

168 000,00 zł

16 800,00 zł

7 maja 2014 r.

14 maja 2014 r. o godz. 9.00

2.

128/27, obr. 8

1 050 m2

GD1W/00000834/2

165 500,00 zł

16 550,00 zł

7 maja 2014 r.

14 maja 2014 r. o godz. 9.00

3.

158/30, obr. 8

1 123 m2

GD1W/00004020/1

177 000,00 zł

17 700,00 zł

7 maja 2014 r.

14 maja 2014 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w północnej części miasta, działki foremne, w kształcie zbliżonym do prostokąta, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, pochylone w kierunku południowym; na dz. nr 158/30 występuje wiele samosiewów drzew (ich wycinka wymaga uzyskania zezwolenia), wzdłuż południowej granicy dz. nr 128/25, 128/27 i 158/30 przebiega odcinek sieci energetycznej, przez zachodni narożnik dz. nr 128/25 oraz przez część południowej granicy dz. nr 128/27 i 158/30 przebiega odcinek sieci wodociągowej, przez zachodni narożnik dz. nr 128/27 przebiegają 2 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, 2 odcinki napowietrznej linii energetycznej oraz znajduje się hydrant, przez środek dz. nr 158/30 przebiega odcinek przyłącza energetycznego oraz teletechnicznego a przy południowej granicy znajdują się dwie studnie związane z istniejącym uzbrojeniem.

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni.

Przeznaczenie: nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Wejherowa NrVIK/XXXV/409/2013 z dnia 10 września 2013 r. (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 08.10.2013 r., poz. 3503) - jednostka urbanistyczna 4 MN/U, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem wbudowanej zabudowy usługowej. Na fragmencie terenu 4MN/U znajduje się obszar stanowiska archeologicznego, wyznaczony na rysunku planu. Wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi w obrębie wyżej wymienionego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia właściwego konserwatora zabytków.

Uzbrojenie: w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Zobowiązania: w akcie notarialnym sprzedaży przez Gminę Miasta Wejherowa przedmiotowych nieruchomości nabywcy obciążą je nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców, których własność stanowią urządzenia umiejscowione na nieruchomości lub / oraz nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, które obsługiwane są przez urządzenia nie należące do przedsiębiorstw przesyłowych, w zakresie ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

 

Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 6 maja 2014 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 11-04-2014 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 17-06-2014 12:58