herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
[Zakończono ] Główny Specjalista ds. inwestycji i rozwoju miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. inwestycji i rozwoju miasta w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-12-31 12:02
[Zakończono] Inspektor branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-01-23 14:34
[Zakończono] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2015-01-23 14:37
[Zakończono]Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2015-01-05 09:54
[Zakończono] DYREKTOR JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ WEJHEROWSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE 2015-01-05 09:55
[ ZAKOŃCZONO] RADCA PRAWNY w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-12-19 09:04
[Zakończono - Brak Ofert] Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-12-08 10:25
[Zakończono-Brak Ofert] Inspektor branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-12-08 10:25
[ZAKOŃCZONE] PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA OGŁASZA NABÓR Nr 5/C/2014 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2014-11-14 15:29
Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2014-09-19 14:07
[Zakończono]Inspektora ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2014-09-19 14:07
[Zakończono] Inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2014-09-02 13:14
[Zakończono ] Inspektor w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-09-15 14:50
Zakończono] Zastępca Głównego Księgowego w MOPS Wejherowo 2014-08-01 13:54
[Zakończono] REFERENT/PODINSPEKTOR w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym (Kancelaria Ogólna) W Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-06-17 15:24
[Zakończona] PODINSPEKTOR w Zespole ds. Zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-05-29 13:10
[ Zakończono ] Główny Księgowy w MOPS Wejherowo 2014-04-29 15:24
[Zakończono] INSPEKTOR ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2014-03-25 13:49