herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające o wydaniu decyzji 6/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 października 2013r. dla przedsięwzięcia: Wykonanie obudowy studni typu Lange wraz z umieszczeniem urządzeń do poboru wody podziemnej dla istniejącego otworu nr 28a na Ujęciu Wody ?Cedron? w Wejherowie planowanego do realizacji na terenie działek nr 124/4 i 124/17 obręb 17 przy ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie