herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie o niewydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok planowanego do realizacji na terenie działek nr 121/2, 544/9, 93/3, 94/1, 94/5, 95/1, 95/3, 95/4, 96/3, 94/4, 96/4, 96/5, 96/6, 110/10, 539, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 110/2, 79, 86, 544/4, 83/3, 544/8, 110/4, 85/1, 85/2, 85/3, 538, 551/1, 551/2 obr. 15 w Wejherowie.