Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ul. Chopina

Wejherowo, dnia 05.07.2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ul. Chopina

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a także Uchwały Nr VIk/XIV/181/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ul. Chopina

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ul. Chopina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.07.2013 r. do 05.08.2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 222, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.07.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8, o godz. 13:30 (sala nr 15, I-sze piętro).

 

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2013 r.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 05-07-2013 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2013 13:13