Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

Wejherowo, dnia 18.04.2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Wejherowa

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) a także uchwały Nr  VIk/XIV/180/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, obejmującej obszar zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2011 r. nr 158, poz. 937), teren włączony z dniem 1 stycznia 2012 r. do granic Gminy Miasta Wejherowa z Gminy Miasta Redy, stanowiący część obszaru obrębu ewidencyjnego 0004 Miasto Reda, to jest działek ewidencyjnych o numerach: 189/4, 189/6, 189/7, 189/9, 189/10, 208 i 226-230, o łącznej powierzchni 145,67 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.04.2013 r. do 16.05.2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 223, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8, o godz. 14:00. (sala nr 15, I-sze piętro).

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2013 r.

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-04-2013 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 26-04-2013 11:49