Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

            Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152 poz. 897 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolityDz. U. z 2012 r. poz. 391) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wejherowa jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wejherowa. Stosownie do art. 9b ust. 1 ww. ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Prezydent Miasta Wejherowa na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)      numer identyfikacji podatkowej (NIP),

3)      numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4)      określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:

1)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w wysokości 50,00 zł (część I ust. 36 pkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm)). Z wnoszenia opłaty są zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nw. ustawy tj. 01.01.2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw),

2)      oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

            "Oświadczam, że:

1.      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2.      znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z2012 r. poz. 391)”.

Oświadczenie to powinno zawierać także:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w eBOI

  

 

      Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Prezydent Miasta Wejherowa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

      Prezydent Miasta Wejherowa wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

 

      Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj. 01.01.2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej do dnia 31 grudnia 2012r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-06-2012 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 10-09-2014 11:33