Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIII/475/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.

Uchwała Nr Vk/XLIII/475/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 1 035 746 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1    
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 035 746 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2    
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
114 253 168 zł

108 611 992 zł
5 641 176 zł
2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
134 644 809 zł

109 008 329 zł
25 636 480 zł
3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe
20 391 641 zł
21 900 000 zł
w tym :  
- kredyt bankowy krajowy 21 900 000 zł
5. Rozchody budżetowe 1 508 359 zł
z przeznaczeniem na :  
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 508 359 zł
§ 3. Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013 stanowiący Załącznik nr 11 do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.
§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych lub zwiększenie zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem wydatków wskazanych w załącznikach nr 11 i 12 do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.
- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków majątkowych wskazanych w załącznikach nr 11 i 12 do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.
§ 6. Traci moc § 9 pkt 1 uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 1
do uchwały Nr Vk/XLIII/475/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 marca 2010 r.
dochody
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 035 746 zł
758 Różne rozliczenia 1 035 746 zł
1/ Dochody bieżące 1 035 746 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 1 035 746 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 2
do uchwały Nr Vk/XLIII/475/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 marca 2010 r.
Wydatki
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 545 000 zł
Dział Rozdział Treść kwota
600   Transport i łączność 300 000 zł
60016 Drogi publiczne gminne 300 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 300 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000 zł
710 Działalność usługowa 45 000 zł
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 45 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 45 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 zł
750   Administracja publiczna 200 000 zł
75023 Urzędy miast 200 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 200 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 580 746 zł
Dział Rozdział Treść kwota
600   Transport i łączność 820 000 zł
60016 Drogi publiczne gminne 820 000 zł
  1/ Wydatki majątkowe 820 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 820 000 zł
801   Oświata i wychowanie 310 746 zł
80101 Szkoły podstawowe 177 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 177 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 000 zł
80110 Gimnazja 112 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 112 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 000 zł
80120 Licea Ogólnokształcące 21 746 zł
  1/ Wydatki bieżące 21 746 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 746 zł
851 Ochrona zdrowia 300 000 zł
  85195 Pozostała działalność 300 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 300 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000 zł
926 Kultura fizyczna i sport 150 000 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 150 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 150 000 zł
  - dotacje na zadania bieżące 150 000 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-03-2010 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 08-03-2010 14:44