Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono]Zastępca Dyrektora w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie

Nabór na wolne stanowisko

Zastępcy Dyrektora w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie

( w wymiarze pełnego etatu )

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć  będzie :  
 1. Bezpośrednie kierowanie zespołem pracowników realizujących określoną cześć zadań  zakładu, ( w zależności od kwalifikacji i kompetencji: sprawy ekonomiczno-administracyjne lub eksploatacyjno-techniczne).
 2. Kierowanie bieżącą działalnością zakładu w czasie nieobecności dyrektora.  
 3. Reprezentowanie zakładu w zastępstwie dyrektora w ramach zwykłego zarządu i odrębnych pełnomocnictw.

Wymagania niezbędne:

 1. Polskie obywatelstwo
 2. nieposzlakowana opinia , pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 4. wykształcenie wyższe (mgr/inż.)
 5. wymagany profil : prawo lub administracja, zarządzanie lub ekonomia, ochrona środowiska  lub  kierunki techniczne
 6. minimum 5 letni staż pracy ogółem w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach  kierowniczych

Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość specyfiki funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o samorządzie gminnym,  o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 3. znajomość zagadnień w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
 4. dyspozycyjność (dla zapewnienia właściwej realizacji zadań zakładu, mile widziana osoba mieszkająca w Wejherowie lub okolicach)
 5. predyspozycje do kierowania zespołem, komunikatywność
 6. zdolności interpersonalne
 7. umiejętność planowania i organizowania pracy swojej i podległego zespołu
 8. umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska MS Office

Wymagane dokumenty :

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz personalny kandydata
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
 7. Inne oświadczenia ( o pełni praw publicznych, o niekaralności )
 8. Oświadczenie o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz.U.2002 nr 101 poz 926 z poźn. zmianami)

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora” można składać osobiście w sekretariacie zakładu lub  przesłać na adres zakładu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2010 r. ( decyduje data wpływu do zakładu)

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniajace wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.  

Bliższych informacji dotyczących działalności zakładu, zakresu zadań na stanowisku, na który prowadzony jest nabór, udziela Dyrektor zakładu - Henryk Skwarło oraz specjalista ds. personalnych - Agata Fijałkowska, w siedzibie zakładu, Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1,  lub telefonicznie pod numerem telefonu     058 672-13-34. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych ( www.zukwejherowo.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie ( www.bip.wejherowo.pl) .  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 
na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora
Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie
 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan

 
      JAROSŁAW PERGOŁ
 
 Zamieszkały w Redzie.                    

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Pergoł w pełni spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i kompetencją w sprawach z zakresu zadań przewidzianych na tym stanowisku pracy i uzyskał najwyższą ocenę punktową.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-03-2010 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-08-2010 13:56