Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/177/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na działalność statutową Osiedli Gminy Miasta Wejherowa  2011-12-29 11:33
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/176/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Wejherowa  2011-12-29 11:33
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/175/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania  2011-12-29 11:31
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/174/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012" 2011-12-29 11:36
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/173/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012?  2011-12-29 11:29
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/172/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza  2011-12-29 11:28
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/171/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. i Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r.  2011-12-29 11:27
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/170/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego  2011-12-29 11:26
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/169/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny  2012-01-05 11:08
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/168/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/X/117/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości  2011-12-29 11:15
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/167/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 2011-12-29 11:14
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa  2011-12-29 11:11
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/165/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011-12-29 11:09
dokument Uchwała Nr VIk/XIII/164/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-12-29 11:00