Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO

OBWIESZCZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r., Nr 239. poz.   2019   z   późniejszymi   zmianami), oraz   art.   39   ustawy   z   dnia   3   października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronię środowiska orazocenach   oddziaływania  na  środowisko   (Dz.U.   z  2008r.,  Nr   199,  poz.   1227),   zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu wodnego sporządza się kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Na podstawie art. 115 ust.l tej ustawy , warunki korzystania z wód regionu określają:

1.     szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
2.     priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3.     ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:

a.      poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b.      wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c.      wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d.      wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego Dolnej Wisły określony został na podstawie danych zawartych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych - Dz.U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878) i zobrazowany na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o możliwości wglądu do dokumentacji sprawy w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr.Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w godzinach 9.00 - 15.00 w pokoju nr 206, a także na stronie internetowej: http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/ w zakładce Warunki korzystania z wód.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 28.10.2011 do 30.11 2011r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr.Rógaczewskiego 9/19» 80-804 Gdańsk lub na adres e-mail: rdw@.gdansk.rzgw. gov.pl. Formularz składania wniosków stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 30.11.2011 r. nie będą rozpatrywane.

 

formularze w załączniku ( poniżej )

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-11-2011 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2011 10:20