Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/X/145/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia przejęcia z mocy ustawy prawa własności porzuconych przez właścicieli pojazdów samochodowych przez Gminę Miasta Wejherowa 2011-10-04 13:47
dokument Uchwała Nr VIk/X/144/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skarg Pani J. Ł. 2017-09-20 12:06
dokument Uchwała Nr VIk/X/143/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. R. 2017-09-20 12:08
dokument Uchwała Nr VIk/X/142/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. G. 2017-09-20 12:11
dokument Uchwała Nr VIk/X/141/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2012 - 2015 2011-10-04 13:40
dokument Uchwała Nr VIk/X/140/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022" 2011-10-04 13:38
dokument Uchwała Nr VIk/X/139/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2011-10-04 13:36
dokument Uchwała Nr VIk/X/138/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego 2011-10-04 13:26
dokument Uchwała Nr VIk/X/137/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie 2011-10-04 12:35
dokument Uchwała Nr VIk/X/136/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie 2011-10-04 12:31
dokument Uchwała Nr VIk/X/135/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zniesienia współwłasności 2011-10-04 12:29
dokument Uchwała Nr VIk/X/134/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa ? w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego 2011-10-04 12:27
dokument Uchwała Nr VIk/X/133/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron 2011-10-04 12:24
dokument Uchwała Nr VIk/X/132/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/III/19/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2011-10-04 12:19
dokument Uchwała Nr VIk/X/131/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa 2011-10-04 12:13
dokument Uchwała Nr VIk/X/130/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 2011-10-04 12:11
dokument Uchwała Nr VIk/X/129/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nabycia części lokalu na rzecz Gminy Miasta Wejherowa od osoby fizycznej 2011-10-04 12:09
dokument Uchwała Nr VIk/X/128/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2011-10-04 12:06
dokument Uchwała Nr VIk/X/127/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2011-10-04 12:04
dokument Uchwała Nr VIk/X/126/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012 2011-10-04 12:02
dokument Uchwała Nr VIk/X/125/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali, zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, sprzedaży udziału w części nieruchomości wspólnej przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie na rzecz osób fizycznych 2011-10-04 12:00
dokument Uchwała Nr VIk/X/124/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wejherowo porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z oznakowaniem dla tego zakresu w ramach Projektu: "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" 2011-10-03 15:25
dokument Uchwała Nr VIk/X/123/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 2011-10-03 15:21
dokument Uchwała Nr VIk/X/122/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym, zarządzanych przez Gminę Miasta Wejherowa 2011-10-03 15:19
dokument Uchwała Nr VIk/X/121/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki 2011-10-03 15:09
dokument Uchwała Nr VIk/X/120/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy w modernizacji parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie 2011-10-03 14:55
dokument Uchwała Nr VIk/X/119/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 2011-10-03 13:57
dokument Uchwała Nr VIk/X/118/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2011-10-03 13:55
dokument Uchwała Nr VIk/X/117/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2011-10-03 13:52
dokument Uchwała Nr VIk/X/116/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 2011-10-03 13:50
dokument Uchwała Nr VIk/X/115/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-10-03 13:46