Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

                               

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

 

       W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

 

Na podstawie § 48 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa -  Uchwała Nr Vk/XXXIX/434/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 154 poz. 2875)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

 

§ 1

W okresie od 03.10.2011r. do 04.11.2011r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta Wejherowa.

§ 2

Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:

-          zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),

-          budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,

-          pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,

-          urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.

§ 3

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz właścicieleurządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej iwłaściciele nieruchomości (w rozumieniu ww. Regulaminu) władające obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

§ 4

1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

§ 5

1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 3 października do 12 października 2011r. i pozostawić do dnia 28 października 2011r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 29 października do 4 listopada 2011r. należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe gryzonie.

3.Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.

 

§ 6

Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wejherowie. W terminie do dnia 19 października 2011r. podmioty wymienione w § 3 są obowiązane do przedłożenia PPIS w Wejherowie informacji o formie i sposobie przeprowadzenia deratyzacji, w szczególności poprzez przekazanie informacji o wyłożeniu trutek, sposobie utylizacji padłych gryzoni, danych firmy prowadzącej działalność w zakresie deratyzacji, z którą umowa została zawarta wraz z wykazem obiektów objętych deratyzacją, a w przypadku posiadania stałej umowy również kserokopii umowy, natomiast w terminie do dnia 17 listopada 2011r. do przedłożenia PPIS w Wejherowie protokołu lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie deratyzacji.

§ 7

Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami o wykroczeniach.

§ 8

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych oraz w formie plakatów w miejscach publicznych na terenie miasta Wejherowa.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 20-09-2011 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2011 12:50