Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg głosowania 2024-05-06 16:47
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2024-05-06 16:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/719/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wejherowie 2024-05-06 16:34
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/718/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wejherowie 2024-05-06 16:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/717/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina 2024-05-06 16:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/716/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/L/656/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024-05-06 16:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/715/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2024-05-06 16:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/714/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/LI/660/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2024-05-06 16:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/713/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 2024-05-06 16:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/712/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2023 rok 2024-05-06 16:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/711/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok 2024-05-06 16:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LV/710/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania 2024-05-06 15:44