Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg głosowania 2024-03-04 12:24
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2024-03-12 12:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/699/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli 2024-03-04 11:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/698/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/L/656/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2024-03-04 12:21
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/697/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa, a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii "Rowerowy Maj" w latach: 2024, 2025 i 2026 2024-03-04 11:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/696/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Sobieskiego 320 2024-03-04 11:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/695/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. 12 Marca 248 2024-03-04 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/694/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Klasztornej 7 2024-03-04 11:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/693/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincji Poznańskiej 2024-03-04 11:45
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/692/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa 2024-03-04 11:36
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/691/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 2024-03-04 11:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/690/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 2024-03-04 11:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/689/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 2024-03-04 11:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/688/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/LI/660/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2024-03-04 11:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/687/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 2024-03-04 11:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/686/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie i rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Wejherowa 2024-03-04 07:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/685/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr VIIIk/LI/665/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2024-03-04 07:36
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/LIII/684/2024 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr VIIIk/LI/664/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2024-03-04 07:31