Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] PODINSPEKTOR w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w URZĘDZIE MIEJSKIM w WEJHEROWIE

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 3/2011

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

 w URZĘDZIE MIEJSKIM w WEJHEROWIE

1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie:wyższe
  •  specjalność: preferowane Prawo, Administracja publiczna lub Zarządzanie
  • doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
  • Wymagania dodatkowe:

            - znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

            - znajomość KPA, Kodeksu Cywilnego,

            -  znajomość języka angielskiego lub innego,

            -  umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,

            -  umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

            - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność

            - znajomość struktury samorządu

            - umiejętność pracy pod presją czasu

2.      Mile widziana osoba  z orzeczeniem niepełnosprawności

3.  Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

·         wydawanie oświadczeń oraz zgód w zakresie dysponowania nieruchomościami Gminy Miasta Wejherowa,

·         nabywanie i zbywanie nieruchomości do/z zasobu GMW,

·         planowanie zamówień publicznych,

·         weryfikowanie i dochodzenie roszczeń o zwrot bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przez GMW,

4.  Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny, kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu (pok.22)

·         CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

·         kopie świadectw  pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

·         kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2),

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat

        zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej, ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki”w terminie do dnia  02 września 2011 roku.

            Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip. wejherowo. pl /oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8

            Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wejherowo, dnia 22 września 2011 roku

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani  

Aleksandra SULIKOWSKA

zamieszkała  w  Wejherowie

Uzasadnienie:  Pani Aleksandra SULIKOWSKA uzyskała największą liczbę punktów oraz posiada kwalifikacje i predyspozycje  gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

 

                                                               PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

                                                         Krzysztof Hildebrandt

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-08-2011 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-09-2011 07:43